Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

До 120-річчя Семена (Саймона) Кузнеця

Як ми повідомляли раніше, сьогодні завідувачка кафедри економіки і маркетингу, ХНТУСГ професор В.М. Онегіна прочитала  відкриту онлайн-лекцію на тему “Наукова спадщина С.Кузнеця: актуальність напрямів та методів досліджень протягом сторіччя”. Лекція була присвячена  120-річчю від дня народження відомого вченого і Нобелівського лауреата, який до 1922 року  він проживав в Україні й навчався у Харківському комерційному інституті.

Під час відео-лекції професор В.М. Онегіна розповіла про життєвий шлях С.Кузнеця та його наукову діяльність. Зокрема, лекторка нагадала, що С. Кузнецем були зібрані й проаналізовані статистичні показники, що характеризують економічну динаміку 14 держав Європи, США і Японії за 60-річний період. Аналіз отриманих матеріалів дозволив вченому висунути низку  гіпотез, щодо різних аспектів механізму економічного зростання: рівнів і варіації темпів зростання, структури ВНП і розподілу трудових ресурсів, розподілу доходів між домогосподарствами, структури зовнішньої торгівлі тощо. У 1971 році «За емпірично обґрунтоване тлумачення економічного зростання, яке привело до нового, глибшого розуміння економічної і соціальної структури і процесу розвитку в цілому» С.Кузнецю було присвоєно Нобелівську премію.

Ознайомитись з презентацією В.М. Онегіної можна тут: Семен Кузнець ХНТУСГ.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.