Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКІВ У КАР’ЄРНОМУ ЗРОСТАННІ

 9 жовтня 2020 року кафедра Організації виробництва, бізнесу та менеджменту провела науково-методичний семінар «Застосування компетентностей випускників у кар’єрному зростанні».

З вітальним словом та доповіддю «Компетентнісний підхід в підготовці фахівців та проблеми реалізації кар’єрних траєкторій: потенціал, очікування, результати» виступив завідувач кафедри Організації виробництва, бізнесу та менеджменту, д.е.н., проф. О.О. Красноруцький. У своїй доповіді він наголосив на пріоритетності формування кар’єрної компетентості у випускників освітніх програм «Менеджмент» та «Публічне управління і адміністрування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, яка фактично не виділяється окремо та розглядається, здебільшого, як інтегрована ознака набутих випускником, як суб’єктом ринку праці, якостей, здібностей та здатностей.

У семінарі взяли участь науково-педагогічні працівники університету, випускники, а також представники роботодавців. Зокрема, заступник начальника Головного управління Державної податкової служби в Харківській області, доктор економічних наук, Ю.О. Зайцев відзначив необхідність  активнішого залучення здобувачів вищої освіти до програм практичної підготовки, набуття ними низки професійних знань та навичок ще в процесі навчання, до того як випускники потраплять на роботу до органів виконавчої влади, контролюючих органів, установ, організацій та підприємств, адже це дозволить їм не тільки сформувати очікування від майбутньої кар’єри, а й досить швидко та ефективно їх реалізувати.

Начальник управління адміністративно-організаційної роботи Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації Н.С. Філатова зосередила увагу на ролі та значенні спеціальних знань та умінь випускників, а також особливостях побудови кар’єри молодими спеціалістами в органах державного управління, залежності кар’єрного зростання від рівня фахової підготовки та особистих якостей.

Професор кафедри Організації виробництва, бізнесу та менеджменту, доктор економічних наук, професор А.Ф. Гацько відзначив доцільність використання технологій одночасної, паралельної та перехресної освіти для підвищення конкурентоспроможності випускників на сучасному ринку праці, зокрема, з огляду на вимоги та попит суб’єктів аграрного бізнесу на кваліфіковані кадри управління.

Випускники та студенти, які взяли участь в роботі семінару, обмінялися досвідом, думками та очікуваннями щодо працевлаштування та побудови кар’єрних траєкторій.

Результати роботи семінару будуть використані при вдосконаленні освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти, які реалізуються на кафедрі, в навчально-науковому інституті та університеті.

 Ю.М. Сагачко, к.е.н, доцент кафедри Організації виробництва,

бізнесу та менеджменту ХНТУСГ.