Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт

Повідомляємо, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» № 1457 від 24.11.2020 р. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка призначено базовим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)».

Конкурс включає такі розділи:

  • Інженерія поверхні.
  • Технології проектування систем ремонтного виробництва.
  • Виробнича логістика в експлуатації продукції машинобудування.
  • Виробнича логістика в ремонті продукції машинобудування.
  • Контроль якості та забезпечення надійності мобільних машин.
  • Машини та обладнання деревооброблювальних підприємств.
  • Машини та обладнання садово-паркових господарств.
  • Машини та обладнання лісових господарств.
  • Проектування об’єктів агробізнесу.
  • Технічне оснащення об’єктів агробізнесу.

Умови проведення конкурсу

У конкурсі можуть брати участь студенти і студентські колективи вищих навчальних закладів
України. На конкурс подаються не більше трьох кращих наукових робіт – переможців І туру конкурсу відповідного напрямку.

Наукові роботи, оформлені згідно з Положенням про Конкурс, просимо направити
до 15 лютого 2021 р. (за поштовим штемпелем) на адресу університету:

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,

Відповідальному секретарю конкурсної комісії Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Галузеве

машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного

комплексів)», д.т.н., доценту Калініну Євгену Івановичу

вул. Алчевських 44, м. Харків, 61002

 

Вимоги_до_наукових_робiт

Додаток 1 Вiдомостi_про_автора

Додаток 2  Анотацiя