Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Виробнича практика як невід’ємна складова навчального процесу

Одним з важливих етапів набуття якісних професійних навичок у сучасних студентів є  їх практична підготовка. Основним завданням  практичної підготовки майбутніх фахівців є забезпечення її неперервності та послідовності в набутті необхідного обсягу практичних знань, умінь і навичок.

Відповідно до графіку навчального процесу, студенти, що навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» на кафедрі Технологічних систем ремонтного виробництва імені О.І. Сідашенка, проходять практику на фахових підприємствах України. Загальну організацію практики студентів і контроль за її проведенням здійснює керівник практики к.т.н., доцент В.М. Романченко, який перед її початком провів інструктаж з техніки безпеки, допоміг оформити необхідні документи та видав індивідуальні завдання.

У процесі проходження практики студенти виконують весь цикл основних робіт, перебуваючи на робочих місцях, вивчаючи значну за обсягом ділянку виробництва і набуваючи практичних навичок при роботі з сучасним обладнанням за своєю спеціальністю. Після закінчення виробничої практики студенти здають керівникові належним чином оформлений звіт і заповнений щоденник,  а на кафедрі проходить публічний захист цих звітів.

За результатами проходження виробничої практики студентам надається можливість працевлаштування на цих підприємствах після закінчення навчання в Університеті.

О.О.Гончаренко, доцент кафедри ТСРВ ННІ ТС.