Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Відбулася Міжнародна науково-методична конференція

6-7 квітня відбулася Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання». Організаторами конференції виступили:  Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харківський національний університет сільського господарства імені Петра Василенка (міжнародний відділ та кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін), Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Політехнічний університет Каталонії (Іспанія), Йорданський національний університет (Йорданія), Німецька академія перепідготовки (Німеччина), Туркменський сільськогосподарський університет імені С.А. Ніязова (Туркменістан), Брестський державний технічний університет (Білорусь), Громадська організація «Українська асоціація суспільствознавців та педагогів», Громадська організація «Науково-дослідницький  інститут українознавства та козацтва».

На пленарному засіданні учасників конференції привітали ректор  Харківського національного університету будівництва та архітектури Д. Л. Череднік, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди С.В. Бережна,  проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Ю. П. Вітковський.

Після урочистого відкриття науково-методичної конференції, учасники перейшли до безпосереднього обговорення тематики заходу. Зокрема, учасники конференції доповідали з презентаційними матеріалами та дискутували у восьми секціях: «Методика дистанційного навчання: проблематика та інноваційні підходи», «Концепції успішної освіти в умовах інформаційного суспільства», «Організація та управління якістю сучасного освітнього процесу», «Соціально-політичні дисципліни, як основа громадянського виховання нового покоління наукової та інженерно-технічної еліти України. Держава і право в контексті цивілізаційних трансформацій», «Фізичне виховання, спорт та туризм в контексті національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти», «Філософські аспекти освітніх стратегій», «Евристичний потенціал фундаментальних та прикладних дисциплін у формуванні світогляду здобувачів вищої освіти», «Проблеми організації освітньо-виховного процесу в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти в умовах дистанційного навчання».

Підводячи підсумки роботи конференції, організатор і модератор цього заходу професор кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін) ХНТУСГ імені Петра Василенка О. В. Воронянський  наголосив на необхідності продовження дискусії навколо низки проблем, порушених учасниками, та висловив сподівання, що їхні висновки та практичні рекомендації   будуть використані в освітньо-виховному процесі в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання.

Логічним підсумком конференції стане випуск  збірника наукових праць, до якого подано 125  статей.

Анастасія Лапченко, асистентка кафедри ЮНЕСКО, к.і.н.