Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Лапченко Анастасія Сергіївна
Асистентка кафедри ЮНЕСКО, кандидат історичних наук

Лапченко Анастасія Сергіївна

Освіта та кар’єра
2011 р. –  закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «Історія» і здобула кваліфікацію історика, викладача історії та суспільно-політичних дисциплін.
2013-2017 р. – аспірантка кафедри історії України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
2018 р. – кандидат історичних наук.
2019 р. – асистент кафедри  ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування” та соціально-гуманітарних дисциплін.
 

Освітня діяльність
Викладає дисципліни: Історія держави та права України, Україна в Європі та світі (в контексті туризму).
 

Наукова діяльність
Галузь наукових інтересів –  історія рідного краю (історія Слобожанщини), політична та соціально-економічна історія України в 1920-ті роки,  особливості регіонального та національного розвитку туристичної індустрії, а також проблеми етнографії та народного декоративного мистецтва.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.
 

Міжнародна діяльність / участь в міжнародних проектах
2014 р. –   приймала участь у програмі «Об’їзд архівів Польщі».
 

Публікації та патенти
Більше 20 публікацій, з яких 5 внесені до міжнародних наукометричних баз.