Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Видання наших науковців

Нещодавно побачила світ монографія «Сучасний стан і перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі  України», яку підготувала к.ю.н., ст. викладач кафедри Безпеки життєдіяльності та права Г.С. Іванова.

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань адміністративно-правового регулювання у сфері агропромислового комплексу України. Проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі, генезис його становлення та розвиток як вітчизняного інституту публічного права. Здійснено аналіз його змісту завдань , принципів та особливостей реалізації форм, методів і функцій. Досліджено концептуальні основи механізму адміністративно-правового регулювання в агропромисловому комплексі, підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства з питань сільського господарства та ветеринарно-санітарних вимог. Розглянуто науково обґрунтовані шляхи оптимізації адміністративно-правового регулювання управлінсько-аграрних відносин з використанням досвіду Євросоюзу, а також перспектив формування інформаційно-правових технологій у діяльності органів державної влади та самоврядування, які опікуються агропромисловим комплексом.

Видання адресоване науковцям-правникам, практичним працівникам, викладачам, студентам, а також розраховане на широке коло читачів, які цікавляться цією проблематикою.

Окремі складні положення чинного земельного законодавства, що розглядаються в монографії, викладаються в рамках факультативу – «Школа аграрного лідерства».

Кафедра Безпеки життєдіяльності та права ХНТУСГ.