Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Комітет у справах молоді і спорту

       Комітет у справах молоді та спорту підпорядковується безпосередньо ректорові, його роботу координує проректор з науково-педагогічної роботи.

       Керівник комітету є членом вченої ради та ректорату.

       Комітет здійснює свою роботу у тісній взаємодії з профспілковим комітетом, студентським парламентом, дирекціями навчально-наукових інститутів (ННІ), радою кураторів, радою студентського містечка, науковою бібліотекою, виставково-музейним центром, підрозділом з організації виховної роботи студентів, Центром гендерної освіти, Психологічною службою, гуманітарними кафедрами, студентським клубом, радою ветеранів університету.

        До складу комітету входять заступники директорів ННІ з виховної роботи, Голова профспілкового комітету, директор студентського містечка, директор студентського клубу, голова спортивного клубу, директор виставково-музейного центру, керівник відділу з організації виховної роботи студентів, керівник Центру гендерної освіти, керівник Психологічної служби, представники гуманітарних кафедр та наукової бібліотеки, Голова студентського парламенту.

       Виховна робота в університеті здійснюється відповідно Концепції виховної роботи ХНТУСГ, Програми сталого розвитку університету, Парадигми випереджаючої функції виховання, Комплексного плану виховної роботи на навчальний рік, календарного плану поточних заходів. В плануванні та проведенні  заходів враховані питання впровадження філософії успішності, виховання освіченості, робота здійснюється відповідно до прийнятого в університеті Кодексу честі. Введення системи менеджменту якості надало виховній роботі університету системності та чіткості, завдяки цьому здійснюється моніторинг виховної діяльності та забезпечується зворотній зв’язок зі споживачами освітніх послуг.

         Програма організаційно-виховних заходів Концепції виховної діяльності щорічно переглядається відповідно до календаря знаменних і пам’ятних дат і затверджується на засіданні комітету у справах молоді і спорту.

 

Положення про комітет у справах молоді і спорту

Комітет у справах молоді і спортуКомітет у справах молоді і спорту

Комітет у справах молоді і спорту

Моісєєва Наталія Іванівна

Моісєєва Наталія Іванівна

Керівник комітету у справах молоді і спорту

вул. Алчевських, 44,

каб. 210,

м. Харків,

61002, Україна

n.i.moiseeva1@khntusg.info