Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Свій шлях у велику науку він розпочинав із студентської лави

Дуже часто шлях у велику науку починається із студентської лави: з першого реферату, з першої наукової доповіді, з першої конференції чи  наукового диспуту. Таким шляхом пройшов і  Євген Іванович Калінін, який є доктором технічних наук та завідувачем кафедри надійності, міцності і технічного сервісу машин ім. В.Я. Аніловича ХНТУСГ ім. П. Василенка.

Наразі Євген Іванович є одним з наймолодших і найуспішніших науковців нашого університету. Він є автором понад 50 наукових праць, 15 з яких опубліковані за кордоном (Польща, Болгарія, Латвія та ін.). Крім того, у співавторстві з іншими науковцями написав два навчальних посібники, які  отримали гриф Міністерства освіти і науки України. Накові профілі Є.І. Калініна.

Отож, не дивно, що цього року Є.І. Калінін, як молодий науковець,   став одним із стипендіатів Кабінету Міністрів України в галузі науки й гідно представляє свій університет  в науковому середовищі. Власне, з цього університету, із студентської лави, і починався його шлях у велику науку, бо саме тут він написав свою першу наукову роботу, і саме тут зустрів свого Вчителя, професора  А.Т. Лебедєва, який допоміг обрати цікаву наукову тему та переконав у її перспективності.

Нагадаємо, що у 2007 році Є. І. Калінін з відзнакою закінчив факультет технічного сервісу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ ім. П. Василенка) та отримав диплом інженера-механіка. Потім навчався в аспірантурі й успішно захистив  дисертацію на тему «Підвищення ефективності експлуатації орного агрегату на агрофоні підвищеної вологості», здобувши  науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 2012 Є.І. Калінін був доцентом кафедри теоретичної механіки і гідравліки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, а за кілька років перейшов на посаду доцента кафедри надійності, міцності та технічного сервісу машин імені В.Я. Аніловича, де в 2015 році, отримав вчене звання доцента даної кафедри.Свій шлях у  велику науку він розпочинав із студентської лави

З вересня 2017 року він є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 64.832.04 із захисту докторських дисертацій у ХНТУСГ  за двома спеціальностями («Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» та «Матеріалознавство»), а також є відповідальним секретарем наукового журналу «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів».

У 2019 році Є.І. Калінін захистив дисертацію «Формування системних властивостей транспортно-технологічних агрегатів змінної маси» і став доктором технічних наук (на той час наймолодшим в університеті), а вже незабаром був обраний  на посаду завідувача Кафедри надійності, міцності та технічного сервісу машин імені В.Я. Аніловича, де з самого початку своєї каденції розпочав роботу над впровадженням комп’ютерних технологій у вивченні таких теоретичних дисциплін, як «Опір матеріалів» та «Надійність машин» і відродження напрямку експлуатації, діагностики та технічного обслуговування енергетичних засобів та сільськогосподарських машин.

Сьогодні свій науковий досвід та знання Євген Іванович Калінін успішно передає вже своїм  студентам серед, яких, ми переконані, також є майбутні науковці, що підтримуватимуть наукові традиції нашого університету.

Науковий напрям роботи Є.І. Калініна – найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук. В результаті виконаних теоретичних досліджень ним вперше одержана множинна просторова модель стохастичного процесу переміщення центру ваги динамічної системи на базі транспортних агрегатів змінної маси. Також запропонована методика динамічної адаптації системи до умов функціонування за рахунок амплітудно-частотного аналізу її показників.

Крім того, Є.І. Калініним вперше сформована концепція системного підходу до підвищення безвідмовності основних елементів транспортно-технологічних агрегатів змінної маси, що базується на зменшенні додаткових енергетичних витрат і дозволяє забезпечити працездатний стан транспортно-технологічного агрегату при його змінній масі.

Головні результати досліджень, які проводив і проводить Є.І. Калінін, доведені до рівня методів, методик, алгоритмів, приладів та програм, що  використовуються у виробництві та в навчальному процесі. Вони були  представлені на Міжнародній StartUp платформі Sikorsky Challenge та на Міжнародному чемпіонаті при підтримці Міністерства освіти і науки України «Золотий Байт – 2015», де отримали призові місця і нагороди.

Гадаємо, що попереду у Євгена Івановича ще багато нових наукових досягнень і нагород. Тож ми щиро бажаємо йому успіхів на цьому шляху, натхнення і всіх гараздів.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.

Свій шлях у  велику науку він розпочинав із студентської лавиСвій шлях у  велику науку він розпочинав із студентської лави