Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

МЕХАТРОНІКА, ЯК ТВОРЧІСТЬ

Ви навіть не уявляєте, скільки людей в різний час працювали над вивченням і удосконаленням трактора, як складного технічного організму. Для того щоб зробити цей трактор надійнішим, ефективнішим, безпечнішим, зрештою, комфортнішим. Сотні, а може й тисячі конструкторів, інженерів, механіків, дизайнерів… Але провідну роль у вдосконаленні цього організму завжди відігравали науковці, які пропонували обґрунтовані й вивірені рішення, що спирались на численні експерименти та  наукові дослідження. Такі роботи тривають і в наш час, коли, здавалось, би ми маємо найдосконаліші трактори і тракторні агрегати, як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Але науковці все рівно працюють над їх удосконаленням, якому, як відомо, немає межі.

Відомо про це і доктору технічних наук Роману Антощенкову, який  очолює кафедру  мехатроніки та деталей машин Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. До речі, нещодавно Роман Вікторович разом з колегами закінчив тягові випробування оновленого гусеничного трактора ХТЗ-181.20-07, розробленого конструкторами Харківського тракторного заводу. Перед цим такі ж експериментальні дослідження проводилися із трактором ХТЗ-243К. Результати цих досліджень були презентовані заводським конструкторам і ті взяли їх  до роботи. А науковці ХНТУСГ далі продовжуть свої пошуки і дослідження, використовуючи новітні підходи та методики. Автором однієї з таких методик є і Р. В. Антощенков, який ще у 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності експлуатації комбінованих ґрунтообробно-посівних агрегатів», а  в  2018 р. — і  докторську дисертацію за спорідненою темою.МЕХАТРОНІКА, ЯК ТВОРЧІСТЬ

Власне, це інформація для тих, хто не дуже обізнаний із науковою діяльністю нашого університету  та його досягненнями у цій галузі. А для більшості науковців, які займаються питаннями мехатроніки та тракторної енергетики,  прізвище Романа Вікторовича  Антощенкова добре відоме. Відоме, хоча б тому, що його батько, Віктор Миколайович Антощенков, також є знаним науковцем, кандидатом технічним наук, який вже  багато років працює в нашому університеті (він  є випускником нашого університету  1985 року).

Отож, не дивно, що і Роман Вікторович Антощенков пішов по батьківських слідах і навіть перевершив його в науковій діяльності. Скажу лише, що Р. В. Антощенков має 119 друкованих праць, з них 3 публікації надруковані  у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science, 109 наукових (103 статті у фахових виданнях, 1 монографія), 10 навчально-методичного характеру (1 навчальний посібник та 9 методичних вказівок) та 5 патентів України. Він брав участь у 52 конференціях, симпозіумах та конгресах, а його авторські наукові розробки були впроваджені  на низці підприємств машинобудівної галузі, зокрема АТ «ХТЗ», ТОВ «Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі», Індустріальна група УПЕК, Харківська філія «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого» і т.п.

У 2009 р. Р.В. Антощенкова було обрано член-кореспондентом Транспортної Академії України, а в 2016 р. він став стипендіатом Харківської облдержадміністрації в галузі науки як молодий науковець. Крім того,  у 2018 р. йому було присуджено іменну стипендію  Верховної Ради України як одному з  найталановитіших молодих учених. Ще одним визнанням  наукових досягнень та заслуг Романа Вікторовича стала і стипендія Кабінету Міністрів України, яку він нещодавно отримав, як молодий і талановитий науковець. І тут немає жодних перебільшень. А для тим, хто в цьому хоч трохи сумнівається, раджу познайомитися з науковими профілями Р.В. Антощенкова, які для будь-якого науковця є найкращою характеристикою.

Додам лише, що Р. В. Антощенков є зразковим викладачем, ініціатором новацій в методиці викладання технічних дисциплін у вищих навчальних закладах сільськогосподарського профілю. Зокрема ним розроблені та впроваджені у навчальний процес учбові курси «Мехатроніка», «Аналіз та синтез мехатронних систем». Він на достатньо високому педагогічному рівні проводить заняття з курсів мехатроніка, аналіз та синтез мехатронних систем. Є науковим керівником магістерських та аспірантських робіт.

Чесно кажучи, трохи заздрю тим студентам, яким пощастило навчатися у Романа Вікторовича. А тим, хто лише думає про майбутню професію або хоче займатися мехатронікою і питаннями тракторної енергетики, раджу вступати до нашого університету. Не пошкодуєте.

Профілі Р.В. Антощенкова:

в Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210358439

Publons:

https://publons.com/researcher/1735637/roman-antoshchenkov/

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-0769-7464

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Yag3FhEAAAAJ

Віктор Козоріз,

редактор газети «Світоч Знань».

МЕХАТРОНІКА, ЯК ТВОРЧІСТЬ

МЕХАТРОНІКА, ЯК ТВОРЧІСТЬ

МЕХАТРОНІКА, ЯК ТВОРЧІСТЬ