Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Піскарьов Олексій Миколайович
Заступник зав. кафедри, доцент
Доцент, кандидат технічних наук

Піскарьов Олексій Миколайович

      Народився у 1974 році м. Харків.

Освіта

Кар’єра

  • 1998 – 2001 р.р.  – інженер у Харківському державному політехнічному університеті (нині НТУ „ХПІ”).
  • 2000 – 2003 р.р. – викладач спеціальних дисциплін та педагог-організатор навчального процесу у ХТМО.
  • з 2003 р. працює в ХНТУСГ на посадах асистента, старшого викладача, доцента та завідувача кафедри АКІТ.

Освітня діяльність

  • Викладає такі дисципліни: проектування на ПЛІС, розробка та програмування вбудованих систем, проектування систем реального часу,  комп’ютерні засоби систем точного землеробства, мікроконтролери і мікропроцесори в БМА та їх програмування, розробка та програмування вбудованих систем;
  • Входить до якісного складу групи забезпечення освітніх програм зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти;
  • Є гарантом освітньої програми зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
  • Керівництво кваліфікаційними роботами магістрів;
  • Керівництво  студентськими науковими робіти, участь у Всеукраїнському конкурсі (2019/2020 н.р. диплом ІІІ ст – Заїка О.В.);
  • Керівництво виробничими практиками.

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

  Має більше 40 наукових публікацій та 4 патенти на винахід. Сфера наукових інтересів: мікроконтролерні системи контролю та діагностування, системи реального часу, кібербезпека, програмування та алгоритмічні мови.

Патенти:

Міжнародна діяльність

– закордонні стажування:

– закордонні публікації: