Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
галузь знань: 15 “Автоматизація та приладобудування
кваліфікація: бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
випускаюча кафедра: автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

 

 

Термін навчання 2017 – 2021 рр2020 – 2024 рр2020 – 2024 рр2021 – 2025 рр
Освітньо-професійні програми

ОПП перший (бакалаврський) рівень вищої освіти з 2017 рокуОПП /Для обговорення/ перший (бакалаврський) РВО з 2020 рокуОПП /Для обговорення/
другий (магістерський) РВО з 2020 року
ОПП /Для обговорення/ перший (бакалаврський) РВО з 2021 року
ОПП другий (магістерський)
рівень вищої освіти з 2017 року
ОПП /Затверджено/  перший (бакалаврський) РВО з 2020 рокуОПП /Затверджено/ другий (магістерський) РВО з 2020 рокуОПП /Затверджено/  перший (бакалаврський) РВО з 2021 року
Навчальні планиПояснювальна записка до НП бакалавр з 2017 року
Силабуси