Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Піскачова Ірина Вікторівна
Доцент кафедри АКІТ
старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Піскачова Ірина Вікторівна

Освіта

 • 1980 р. – закінчила електромашинобудівної факультет Харківського Політехнічного інституту за спеціальністю Електропривод та автоматизація промислових установок
 • 2000 р. – здобувач наукового ступеня кандидата наук
 • 2004 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 20.02.14 – Озброєння і військова техніка, PhD
 • 2006 р. – отримала звання старший науковий співробітник за спеціальністю 20.02.14 – Озброєння і військова техніка

Кар’єра

 • 1984 -1985 рр. – інженер-конструктор Харківського ПО „Моноліт”
 • 1985 – 1986 рр. – старший лаборант кафедри №31 факультету №3 ХВВКІУ РВ.
 • 1986 – 1998 рр. – на посадах від інженера до інженера – електроніка І-ї категорії по ремонту та обслуговуванню комп’ютерної техніки обчислювального центру Харківського військового університету (ХВУ).
 • 1998 – 2000 рр. – завідуюча навчальним кабінетом кафедри електронних приладів та мікропроцесорних систем ХВУ.
 • 2000 – 2004 рр. молодший науковий співробітник Військового наукового центру (ВНЦ КД при ХВУ)
 • 2004 – 2007 рр. старший науковий співробітник науково-дослідного відділу військової стандартизації та якості продукції оборонного призначення науково-дослідного управління метрології та стандартизації, навігаційного і топогеодезичного забезпечення Об`єднаного науково-дослідного інституту Збройних Сил, м. Харків
 • 2008 – 2018 рр. – доцент кафедри «Обчислювальна техніка та системи управління» Українського державного університету залізничного транспорту.
 • з 2018 р. працює в ХНТУСГ на посаді доцента кафедри АКІТ.

Освітня діяльність

 • Викладає такі дисципліни: «Програмування», «Основи інформаційних технологій», «Кібербезпека в комп’ютерних системах», «Прикладне програмне забезпечення БМІ», «Об’єктно-орієнтоване програмування»;
 • Керівництво кваліфікаційними роботами магістрів.

Наукова діяльність

 • Має більше 100 наукових та науково-методичних публікацій, з них 3 навчальних посібника, 36 звітів про НДР та 1 патент на винахід.
 • Сфера наукових інтересів: Інформаційні технології. Офісні пакети, математичні пакети. Математичні методи та моделі. Алгоритмізація та програмування. Photoshop, CorelDraw. Надійність програмного та апаратного забезпечення мікропроцесорних систем управління. IoT.

Патенти:

Міжнародна діяльність

Участь у Міжнародних проектах

 • 2017 р. – Secure and resilient computing for industry and human domains. Techniques, tools and assurance cases for security and resilient computing / Edited by Kharchenko V. S. – Department of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University named after N. E. Zhukovsky “KhAI”.

Закордонні публікації

 • 2016 р.- Piskachova, I. Reliability and Security Issues for IoT-Based Smart Business Center: Architecture and Markov Model/ M. Kolisnyk, I. Piskachova and the other/ Abstract and the article to the World Conference IEEE: MCSI 2016, Greece, Chania, Scopus. 2016 Third International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry. Paper ID: 4564699/Creation Date: 13.11.2016.
 • 2018 р. –  Investigation of the Smart Business Center for IoT Systems Availability Considering Attacks on the Router / Vyacheslav Kharchenko, Maryna Kolisnyk, Iryna Piskachova / chapter 8 of the book “Dependable IoT for Human and Industry: Modeling, Architecting, Implementation” /River Publishers Series in Information Science and Technology /Editors: Vyacheslav Kharchenko, National Aerospace University KhAI, Ukraine, Ah Lian Kor, Leeds Beckett University, UK, Andrzej Rucinski, University of New Hampshire, USA/ ISBN: 9788770220149, e-SBN: 9788770220132/. Available: December 2018. – С.169-191. (Scopus, Web of Science)
 • 2019 р.  – Piskachova Iryna,  Vyacheslav Kharchenko, Kolisnyk Maryna. IoT Server Availability Considering DDoS-attacks: Analysis of Prevention Methods and Markov Model. / 2019 10th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT). INSPEC Accession Number: 18852087. DOI: 10.1109/DESSERT.2019.8770012. Publisher: IEEE. Conference Location: Leeds, United Kingdom, United Kingdom. Publication Year: 2019, Page(s): 51 – 56. (Scopus)

Громадська діяльність