Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Гладун Григорій Борисович
Професор кафедри
Доктор сільськогосподарських наук, професор

Гладун Григорій Борисович

Освіта та кар’єра

 • Освіта
  1. 1982 р. – диплом інженера лісового господарства за спеціальністю «Лісове господарство». Українська сільськогосподарська академія
  2. 1987 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.04 – агролісомеліорація та захисне лісорозведення
  3. 2012 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури і фіто меліорація. Тема: «Лісомеліоративне забезпечення екологічної компоненти сталого розвитку рівнинних агроландшафтів України».
  4. 2014 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри лісових культур і меліорацій
 • Кар’єра
  1. 1982 – 2017 рр. – Український НДІ лісовогогосподарства та агролісомеліорації»
  2. З 2017 р. – професор кафедрм деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу Харківськлшл національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Освітня діяльність

 • Співавтор  навчальних посібників
  1. «Лісові меліорації агроландшафтів: термінологічний словник-довідник»
  2. «Захисні лісові насадження: проектування, вирощування, впорядкування»
  3. «Словник-довідник з агроекології»
  4. «Лісові меліорації. Термінологічний словник»
  5. «Лісові меліорації»
  6. «Gardens, parks and landscape design: terms and definitions»
  7. «Glossary of Forestry terms»

Викладає дисципліни:

 1. Дендрологія
 2. Лісознавство
 3. Лісове ґрунтознавство
 4. Лісові культури
 5. Лісові меліорації
 6. Лісова селекція
 7. Лісові дороги і транспорт лісу
 8. Промислові методи лісовирощування
 9. Протипожежні заходи в лісовому господарстві
 10. Захисне лісорозведення

Наукова діяльність

 • Автор і співавтор монографій «Ліс у степу: основи сталого розвитку» (2007),«Лесные насаждения южной части Украины» (2007). «В.В.Докучаев и лесные мелиорации»2007, «В.В. Докучаев и лесоводство»2009, «Лесная типология, школа В.В. Докучаева и вопросы географии», 2009, «Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні», 2010.
 • Є керівником науково-дослідної роботи студентів, готуючи до участі у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових студентських робіт (м. Харків).
 • Навчально-науковий напрямок: лісове господарство, агроекологія, лісові меліорації.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

 • The 4th European Agroforestry Conference, 2018

Громадська діяльність

 • Є академіком Лісівничої академії наук України

Нагороди

 • Нагороджений іменним годинником Голови Держкомлісгоспу України (2006)
 • Почесними грамотами Держлісагентства України (2010, 2011, 2016)
 • Почесною грамотою Харківської ОДА та Обласної ради з врученням нагрудного знаку (2010)

Кількість публікацій

 • Більше ніж 250