Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Співпраця з представниками академічної спільноти

 11 березня 2021 р. здобувачі вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» і 201 «Агрономія» та викладачі кафедри агротехнологій та екології зустрілися зі стейкхолдерами-представниками академічної спільноти. На початку зустрічі зі словами привітання виступили директор ННІ МСМ, доктор техн. наук, професор В.М. Власовець і завідувач кафедри агротехнологій та екології, заслужений діяч науки і техніки, доктор с.-г. наук, професор В.К. Пузік. Вони наголосили, що подібна робота є системною, оскільки освітня програма – це динамічний документ, який покликаний підвищити ефективність і конкурентоздатність її слухачів на сьогоднішньому ринку праці.

Багаторічним досвідом у сфері агропромислового комплексу  на зустрічі зі здобувачами поділився академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки, доктор с.-г. наук, професор В. В. Кириченко. Досвідчений вчений ознайомив присутніх із своїми науковими досягнення і практичним досвідом на посаді директора Інституту ім. В.Я. Юр’єва, охарактеризував сучасні тенденції в галузі селекції, рослинництва та екології. Віктор Васильович також поділився нагальними проблемами, характерними для аграрного сектора України, зокрема Харківської  області. Однією з них є глобальні зміни клімату, які неможливо передбачити і які з року в рік змушують вносити певні корективи в технологію вирощування різних с.-г. культур. Дуже важливим, на його думку, за умов зміни клімату є розширення генетичного біорізноманіття традиційних у нашій країні культур та введення в культуру і в селекцію нових, споріднених з традиційними, але значно стійкіших до змінених умов культури. Тому поряд з потребою в агротехнічних засобах стабілізації рослинництва виникає необхідність вирощування нетрадиційних культур, здатних адекватно реагувати на зміну погодних умов та особливу увагу потрібно приділити новітнім методам біотехнології.

Після спілкування зі здобувачами відбулась зустріч з гарантами освітніх програм, професорсько-викладацьким складом, на якій учасники зустрічі обговорили низку питань щодо підготовки кваліфікованих фахівців та розглянули освітні програми, за якими ведеться підготовка кадрів на факультеті, а також питання теоретично-практичних курсів викладання навчальних дисциплін, баз практики, значущості викладання вибіркових навчальних дисциплін, проходження виробничої практики здобувачами (першого бакалаврського рівня) вищої освіти в передових господарствах різних форм власності.

Знайомство здобувачів вищої освіти з установою стейкхолдера, її специфікою, робота під керівництвом провідних кваліфікованих фахівців упродовж виробничої і навчальної практики надає здобувачам можливість перевірити набуті знання, вміння і навички в умовах реальної професійної діяльності, оцінити свою компетентність в професійній сфері, співвіднести результати навчання з тим, що потрібно знати і вміти для подальшого виконання професійних функцій.

Щодо співробітництва з академічною спільнотою, то воно дозволяє об’єктивно, спільними зусиллями вирішувати проблеми, що виникають в процесі реформування вищої освіти і забезпечення її якості.

Бажаємо всім успіхів та плідної подальшої співпраці!

В.М. Власовець, директор ННІ МСМ, доктор техн. наук.