Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Майбутні правники проходять практику

Виробнича практика є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців за спеціальністю 081 «Право» у  Харківському національному  технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка. Вона  орієнтована на самостійне пізнання студентами юридичних процесів і правових явищ, а також забезпечує тісний зв’язок між теоретичною підготовкою майбутніх правників та їх практичним професійним становленням. При проходженні виробничої практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають уміння й навички правозастосовної діяльності.

Студенти 2 та 3 курсів, які навчаються за спеціальністю 081 «Право», проходять виробничу практику в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, в тому числі у судових та правоохоронних органах. При цьому  керівниками практики є високопрофесійні фахівці, які  мають величезний досвід  не тільки науково-педагогічної роботи, а й практичної роботи у правоохоронних органах.

Майбутні правники проходять практику

У процесі проходження виробничої практики студенти стають учасниками юридичної діяльності, всебічно спостерігають та аналізують діяльність юристів-практиків, навчаються вчиняти процесуальні дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб та складати відповідні процесуальні документи, знайомиться зі структурою та функціонально-організаційними особливостями діяльності судових та правоохоронних органів. Також студенти отримують можливість творчо застосовувати одержані теоретичні знання у судовій та правоохоронній діяльності.

Варто зазначити, що сьогодні в Україні юристи є представниками професійної сфери з найвищою конкуренцією. Основне побажання роботодавців – отримати юристів-універсалів, які володіють такими професійними компетентностями, що дозволяють їм реалізувати себе в будь-якій професійній сфері. Щоб успішно конкурувати у цій професії, мало мати диплом, потрібно мати ще й певний професійний досвід та інші конкурентні переваги. Саме такі переваги і отримують майбутні правники в процесі проходження виробничої практики.

Кафедра Безпеки життєдіяльності та права ХНТУСГ.