Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Що таке стипендіальний рейтинг?

Майбутнім студентам, які планують вступати до нашого Університету  за державним (регіональним) замовленням та навчатися за рахунок коштів державного бюджету (а також їхнім батькам)   радимо обов’язково ознайомитися із Положенням про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, яке розроблене на підставі Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про державний бюджет України»  та Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року №1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення».

Радимо звернути особливу увагу  на таке поняття як «Рейтинг успішності студентів», який формується за результатами успішності останнього навчального семестру на підставі оцінки з кожної дисципліни. При цьому враховується участь студента у громадській, спортивній і науковій діяльності. Процедура складання рейтингу стипендій в ХНТУСГ є  однаковою для усього курсу і вимірюється в балах. Консолідований показник успішності, який визначає місце студента у рейтингу, є однаковим для всіх слухачів одного курсу.

На основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти щомісячно ХНТУСГ розраховує стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій, які виплачуються з урахуванням:

розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених навчальному закладу;

затвердженого керівником освітнього закладу реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру та їх успішності.

Що таке стипендіальний рейтинг?

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам та аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом ректора ХНТУСГ утворена Стипендіальна комісія, до складу якої входять ректор університету, головний бухгалтер, директори навчально-наукових інститутів, представники органів студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій. Саме за поданням Стипендіальної комісії ректор університету затверджує реєстр осіб та підписує наказ, яким призначаються стипендії.

До речі, вчора в ХНТУСГ відбулося чергове засідання стипендіальної комісії, на якому вирішувались питання про призначення стипендій студентам навчально-наукових інститутів університету за підсумками весняної заліково-екзаменаційної сесії. Про підсумки сесії доповідали директори ННІ та декан факультету ТСЛ, які також представили стипендіальні рейтинги по своїх навчально-наукових підрозділах. Ось як виглядає стипендіальний рейтинг ННІ мехатроніки та систем менеджменту: Стипендіальний рейтинг ННІ МСМ 30.06.2020.

Підсумки успішності студентів за результатами літньої сусії також підвели в ННІ Технічного сервісу:

Підсумки успішності студентів ННІ Технічного сервісу 2020

Рейтинги успішності студентів по кожному ННІ за денною формою навчання за відповідними курсами та спеціальностями, на підставі яких будуть призначені стипендії,  найближчим часом будуть оприлюднені на офіційному сайті університету.

 

Варто зазначити, що минулого року  на виплату академічних та соціальних стипендій в ХНТУСГ було спрямовано близько 3 млн. грн, що  складає близько 4% усіх фінансових видатків університету.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.