Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Результати наукової діяльності ХНТУСГ за показниками SCOPUS та Web of Science

З метою популяризації наукових традицій і сучасних досягнень вчених ХНТУСГ пропонуємо до вашої уваги огляд показників «значимості» публікацій і рейтингу університету в найавторитетніших наукометричних БД Scopus та Web of Science.

Відомо, що високий професіоналізм українських вчених високо цінують у всьому світі. Ми пишаємося високою затребуваністю наукових розробок вчених нашого університету, їхнім внеском в галузеву науку, що впливає на формування вітчизняного та міжнародного наукового іміджу ХНТУСГ.

Рейтинг наукової установи і його вчених визначається за показниками результатів наукової діяльності, серед яких ключовими є загальна кількість публікацій, індекс цитування публікацій, та індекс Хірша (h-індекс).

 На 01.06.2020 р. ХНТУСГ в БД Scopus має 260 публікацій, 580 цитувань і h-індекс – 12. Ці показники вже перевищили дані, за якими було складено Рейтинг університетів України за показниками Scopus станом на 08.04.2020 р. (http://osvita.ua/vnz/rating/72780/)

Серед 447 українських наукових установ і закладів вищої освіти, що мають публікації В БД Web of Science, ХНТУСГ посідає 130 місце, маючи  132 публікації, 184 цитування та h-індекс – 7.

Оскільки саме наукометричні показники введені в науковий обіг і використаються для оцінки роботи як окремих учених, так і наукових установ, науковці ХНТУСГ постійно прагнуть їх підвищувати.  Для цього вони сумлінно працюють, публікують оригінальні статті високого наукового і практичного рівня в журналах з досить високим імпакт-фактором, що забезпечує їх більшу «видимість» у світовому науковому просторі і це в свою чергу зумовлює підвищення показника «значимості» праць певного вченого через те, що все частіше на його роботу посилаються інші автори. Все це характеризує ступінь актуальності й важливості проведених досліджень для тих областей знань, у яких працюють конкретні вчені та наукові колективи ХНТУСГ. Зокрема, високий індекс цитування деякою мірою служить офіційним визнанням досягнень наших вчених науковим співтовариством та підтвердженням їх здобутків.

Наявність в університеті учених, що володіють високим індексом цитування, говорить про високу ефективність і результативність діяльності ХНТУСГ в цілому.

Пишаємося науковцями, які мають рейтинговий h-індекс в БД Scopus: Вамболь С. (h-індекс 9), Шраменко Н. Ю. (h-індекс 7); Манойло В. (h-індекс 3), Мірошник О. (h-індекс 3), Музильов Д. (h-індекс 3), Накісько О. (h-індекс 3), Ольшанський В. П. (h-індекс 3), Тимчук С.О. (h-індекс 3), Крутько М. (h-індекс 3),  Скобло Т. (h-індекс 3).

Індекс Гірша з коофіцієнтом 2 вже мають у своїй скарбничці Руденко С., Черенков А., Гацько А., Харченко С., Косуліна Н., Ляшенко Г., Мандич О., Мельник В., Міхнова О., Можарова Н., Шигимага В., Сичов А., Шраменко В., Рижкова М., Клочко О., Гревцева Н.,

Ще більше 80 авторів-науковців мають  h-індекс -1.

  Найрейтинговіші публікації в БД Scopus за останні 2 роки:

 Security of organizational changes via operational integration: Ensuring methodology (2019) Potyshniak, O., Dobuliak, L., Filippov, V., Malakhovskyi, Y., Lozova, O. Academy of Strategic Management Journalю 18(4), pp. 1-5 (цитується 28) .

Ukrainian world exchange market of oilseeds: A research of chlanges for growth (2019) Reznik, N.P.Gupta, S.K.Sakovska, O.M.Ostapchuk, A.D.Levkina, R.V. International Journal of  Engineering and Advanced Technology 8(6), pp. 3823-3829  (цитується 27)

Aspects of program control over technological innovations with consideration of risks (2018) Babenko, V., Nazarenko, O., Nazarenko, I., Mandych, O., Krutko, M. Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesю 3(4-93), pp. 6-14 (цитується 17)

Research into the process of multi-level management of enterprise production activities with taking risks into consideration (2018) Babenko, V.Chebanova, N.Ryzhikova, N., Rudenko, S., Birchenko, N. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1(3-91), pp. 4-12 (цитується 16)

Modelling of informational counteraction between objects in economy (2019) Yablochnikov, S.Kuptsov, M.Omelchenko, O., Gupta, S.K., Reznik, N.P., Hatsko, A.F., Sakovska, O.M.  International Journal of Engineering and Advanced Technology. 8(6), pp. 3797-3802 (цитується 13)

Mathematical model of the logistics chain for the delivery of bulk cargo by rail transport (2018) Shramenko, N.Y., Shramenko, V.О. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu (5), pp. 136-141(цитується 10)

World informatization in conditions of international globalization: Factors of influence (2019)        Babenko, V., Perevozova, I., Mandych, O., Kvyatko, T., Maliy, O., Mykolenko, I. Global Journal of Environmental Science and Management. 5(Special Issue), pp. 172-179 (цитується 9)

Information and communication technology: Case of using petri nets for grain delivery simulation at logistics system (2020) Shramenko, N., Pavlenko, O., Muzylyov, D. CEUR Workshop Proceedings. 2353, pp. 935-949 (цитується 9)

Forecasting of overloading volumes in transport systems based on the fuzzy-neural model (2020) Shramenko, N., Muzylyov, D. Lecture Notes in Mechanical Engineering. pp. 311-320 (цитується 8)

Determination of requirements for the protection of radio-electronic equipment from the terroristic influence by electromagnetic radiation (2019) Iasechko, M., Gnusov, Y., Manzhai, I., Manoylo, V., Iesipov, A., Zaitsev, O., Volk, M., Vovk, O. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 7(12),7, pp. 772-777 (цитується 8)

Conditions for reliable transmission of information over long distances using a powerful electromagnetic radiation (2020) Iasechko, M., Mozhaiev, M., Manzhai, I., Volk, M., Manoylo, V., Ochkurenko, O., Markov, A., Kostyria, O. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 8(1), pp. 138-144

(цитується 7)

Model description of the modified solid state plasma material for electromagnetic radiation protection (2019) Iasechko, M., Larin, V., Maksiuta, D., Ochkurenko, O., Krasnoshapka, I., Samsonov, Y., Lyashenko, H., Zinchenko, A., Vozniak, R. (цитується 7)

Найрейтинговіші публікації науковців в БД Web of Science за останні 2 роки:

Root rots of spring barley, their harmfulness and the basic effective protection measures‎ (2019) Zhukova, L. V.Stankevych, S. V.;Turenko, V. P.; Bezpal’ko, V. V et al.Ukrainian Journal of Ecology Volume: 9 Issue: 2 Pages: 232-238 (цитується 7)

Biological control of house fly‎ (2018) Paliy, A. P.; Sumakova, N., VIshchenko, K., V Ukrainian Journal of Ecology Volume: 8 Issue: 2 Pages: 230-234 (цитується 6 )

Investigation of microclimate parameters for the content of toxic gases in poultry houses during air treatment in the scrubber with the use of various fillers (‎2019) Ishchenko, K. V.; Palii, A. P.; Kis, V. M.; et al. Ukrainian Journal of Ecology. Volume:9 Issue: 2 Pages:74-80 Published: (цитується 4)

Contamination of animal-keeping premises with eggs of parasitic worms‎ (2018) Paliy, A. P.Sumakova, N., V; Mashkey, A. M.; Paliy, A. P., Ishchenko, K., V et al. Biosystems Diversity. Volume: 26. Issue: 4 Pages: 327-333 (цитується 4)

Influence of dust content in milking rooms on operation modes of milking machine pulsators‎ (2018) Paliy, A. P.; Nanka, O., V; Naumenko, O. ALutcenko, M. M.; et al.Ukrainian Journal of Ecology Volume:8 Issue: 3 Pages:66-70 Published  (цитується 4)

Науковці ХНТУСГ, що досягли певного успіху, рекомендують колегам частіше публікувати унікальні наукові статті, особливо в міжнародних рейтингових виданнях наукових товариств, підтримувати контакти з колегами, які ведуть дослідження у спорідненій сфері, працювати у співавторстві з іншими вченими, особливо якщо дослідницька діяльність тільки починається, просувати дослідження, прив’язуючи результати експерименту до своїх особистих профілів з метою сповіщення вітчизняних і міжнародних колег про публікацію своєї роботи. Звичайно, необхідно особливо відповідально ставитися до складання бібліографічних списків використаних джерел, до своїх наукових публікацій. Бібліографічний список – це рекомендація зацікавленому вченому, який намагається детально вивчити досліджувану тему. Бажано мати достатню (але не надмірну) кількість посилань на власні роботи, а також посилання на статті своїх колег, що опубліковані у виданнях, включених у міжнародні бази цитування. Це дозволить розширити їх аудиторію, ввести в науковий обіг нових авторів та нові ідеї.

Вітаємо науковців і бажаємо нових ідей, відкриттів, винаходів, невичерпної творчої енергії та щедрого урожаю на науковій ниві.

Олена Рибальченко,

заступниця директорки наукової бібліотеки ХНТУСГ.