Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про вдосконалення вищої освіти в Україні

З метою вдосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні як фундаментальної основи для розвитку держави, підготовки конкурентоспроможного людського капіталу  Президент України видав Указ “Про вдосконалення вищої освіти в Україні”, яким, зокрема, передбачено:

1. Утворити Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити розроблення за участю Національного інституту стратегічних досліджень, Національної академії наук України та затвердити до 1 листопада 2020 року стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки, визначивши основні цілі та пріоритети з урахуванням глобальних тенденцій світової економіки;

2) затвердити до 1 грудня 2020 року:

державну програму розвитку науково-дослідницької інфраструктури в Україні;

державну програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів закладів вищої освіти;

3) забезпечити розроблення із залученням Національного інституту стратегічних досліджень, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України та затвердження до 1 вересня 2020 року плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики;

4) розробити та затвердити до 1 вересня 2020 план заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів.

3. Керівнику Офісу Президента України подати у двотижневий строк проект Положення про Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні та пропозиції щодо її персонального складу.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

3 червня 2020 року