Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Презентація спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Професія бухгалтера є досить затребуваною на внутрішньому та міжнародному ринках праці. У сучасних умовах облік, аудит, системи оподаткування стають ключовими інструментами управління та підвищення ефективності господарювання, оскільки забезпечують власників, управлінців і фахівців інформацією про економічні процеси та явища, ресурси й ефективність їх використання в усіх секторах економіки. Ґрунтовні та комплексні знання з обліку, аудиту та оподаткування бізнесу дадуть можливість нашим випускникам належним чином генерувати ефективні управлінські рішення для успіху підприємств.

Кафедра обліку та аудиту гостинно запрошує на навчання до ХНТУСГ за спеціальністю 071 «Облік і  оподаткування» здобути престижну професію та отримати незабутні враження від студентських років.

Відео-презентація:

  Т.Г. Маренич,   завідувач кафедри обліку та аудиту, д.е.н., професор