Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Практика майбутніх меблярів та фахівців лісового господарства

На кафедрі деревооброблювальних  технологій та системотехніки лісового комплексу (зав. каф. д.е.н., доцент Суска А.А.) факультету Технологічних систем і логістики у відповідності з графіком навчального процесу організовано проходження практик бакалаврів та магістрів, що навчаються за спеціальностями 187 «Деревообробні та меблеві технології»  та 205 «Лісове господарство».

Навчальні технологічні практики проходять у навчально-виробничих майстернях. Керівники практики майстер виробничого навчання Смаль С.І., завідувач навчально-виробничої майстерні №2 Діщенко А.О. Під час практики студенти набувають навичок налаштування різноманітних деревообробних верстатів, виготовлення  деталей, встановлення фурнітури та збирання корпусних меблів.

Цікаво проходить практика і в майбутніх фахівців лісового господарства. Близько 50% лісів України (приблизно 50000 кв.км. ) є штучно створеними а отже потребують посиленого догляду. Тому  при підготовці студентів, які навчаються за спеціальністю 205 Лісове господарство, значна увага приділяється  питанням догляду за лісовими культурами – вирощуванню сіянців і саджанців та подальшому лісовідновленню й лісорозведенню.   Керівниками виробничої практики призначено старшого викладача к.т.н. Говоруху О.В. та к.т.н., доцента Градиського Ю.О., які мають значний педагогічний та практичний досвід.

ЦППКСМ