Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Підсумки форуму студентської молоді – 2021

25–26 березня 2021 року в нашому університеті проходив щорічний вже XVII-й Міжнародний форум молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка у XXI сторіччі». На пленарному засіданні з привітанням до учасників форуму та вступним словом виступив ректор ХНТУСГ імені Петра Василенка О. В. Нанка, який особливо підкреслив, що головною метою цього освітянського заходу є розширення науково-технічного кругозору молодих аграріїв та заохочення їх до участі в інноваційній роботі.

Варто зазначити, що цей фаховий молодіжний науково–практичний захід, який уже став традиційним,  було проведено відповідно до Плану МОН України «Про формування переліку міжнародних, всеукраїнських науково–практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2021 році» (Лист ІМЗО від 20.10.20 № 22/1/10-2175). Але у зв’язку із вимушеними загальнодержавними карантинними обмеженнями цього року форум було проведено в режимі онлайн-конференції.

Метою проведення такого заходу фахового спрямування було заохочення студентської молоді до наукової діяльності з питань розробки, експлуатації, обслуговування та ремонту перспективної сільськогосподарської техніки, розвитку сільських територій та підвищення якості підготовки фахівців для аграрного кластеру.

Одним із важливіших напрямків розвитку вітчизняного АПК є формування повноцінного молодіжного інтелектуального потенціалу для втілення в життя прогресивних напрямків розвитку аграрного сектору економіки України. Визначальними у цьому процесі мусять стати підвищення освітнього рівня та створення можливостей для якнайповнішого розкриття талантів молодих учених. Тому до участі у фаховому молодіжному заході, який проводився в нашому університеті, долучилися 483 учасники, в тому числі 15 учасників із зарубіжних країн: Німеччини, Данії, Польщі та ін. До організаційного комітету форуму надійшло 370 тез доповідей (у т. ч. з інших країн –15).

Результати своїх науково-дослідних робіт на форум представили студенти, магістранти, аспіранти, молоді вчені з 25, як українських так і зарубіжних, закладів вищої освіти, профільних підприємств, організацій та установ. Оргкомітетом форуму на чолі з ректором ХНТУСГ О.В. Нанкою та першим заступником голови, директором ННІ ТС О.В. Сайчуком, а також членами оргкомітету, керівниками навчально-наукових інститутів В.М. Власовцем, В.І. Жилою, В.В. Бредихіним, О.В. Грідіним та деканом факультету технологічних систем і логістики А.В. Кравцовим було організовано роботу 16 онлайн-cекцій різного науково-практичного спрямування.

Учасники форуму, які виступали на засіданнях секцій,  багато уваги приділяли не тільки загальним питанням розробки сучасних конструкцій і технічній експлуатації нової сільськогосподарської техніки, але й конкретним ідеям зі створення нових машин, обладнання, пристроїв для рослинництва, тваринництва, технічного сервісу, лісового комплексу і паркового господарства. На форумі також обговорювались питання, пов’язані із засобами автоматизації і комп’ютерними технологіями АПК, використанням альтернативних джерел енергії та нових паливно-мастильних матеріалів. Не залишились без уваги також економічні аспекти розробки і експлуатації сучасних комплексів машин, філософсько–гуманітарні проблеми сільськогосподарської діяльності та соціально-політичні проблеми сучасного села.

Для своїх досліджень, учасники форуму вибрали як традиційні теми, пов’язані з удосконаленням існуючих механізмів і машин, зміцнення робочих поверхонь деталей, оптимізацією режимів роботи сільськогосподарської техніки, так і нові актуальні теми сьогодення.

За результатами роботи ХVІІ-го Міжнародного форуму молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі», завдяки кропіткій та цілеспрямованій роботі завідувача кафедри ТСРВ В.М. Романченка, членів оргкомітету О.Д. Мартиненка та О.В. Тіхонова під час роботи форуму вийшла з друку на 460 сторінках Збірка матеріалів форуму, в яку увійшли 370 тез доповідей його учасників.

Підбиваючи підсумки цьогорічного форуму студентської молоді, слід зазначити: науково-практична цілеспрямованість досліджень та активність його учасників свідчать про те, що сучасна молодь прагне жити в ногу з сучасним прогресом, а подібні науково-практичні заходи допомагають творчій молоді, громадсько активній частині студентства набувати навичок творчого пошуку, ініціативності, та турботливого ставлення до довкілля й до рідної землі.

В.А. Бантковський, член  оргкомітету форуму.

Підсумки форуму студентської молоді – 2021