Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Бантковський В’ячеслав Анатолійович

Освіта

 • 1978-1983р.р. – Харківський інс-титут механізації та електрифікації сільського господарства, спеціаль-ність «Механізація сільсь-кого господарства»,
 • 2000-2001р.р. – Харківський державний технічний уні-верситет сільського гос-подарства, магістр з меха-нізації сільського госпо-дарства,
 • 2016-2017р.р. – Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, спеціальність «Економіка»,
 • У липні 2008 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри ремонту тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин.

Кар’єра

 • з 1 листопада 1983 року працював на посаді молодшого наукового співробітника,
 • з січня 1986 р.- асистент,
 • з грудня 1995 р.– старший викладач,
 • з квітня 2007 р.– доцент.

Освітня діяльність

 • Викладає дисципліну “Економіка машинобудівного підприємства”, проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін “Проектування виробничих процесів і підприємств”, “Технологічні системи ремонтного виробництва”, “Метали і зварювання у будівництві”, “Ремонт машин”, для студентів ННІ ТС, ННІ МСМ денної та заочної форми навчання,
 • є керівником кваліфікаційних робіт за ОКР «Магістр», постійно бере участь у розробці навчально–методичної літератури (підручників, навчальних посібників, методичних вказівок для виконання лабораторних, практичних робіт, самостійної роботи студентів);

Наукова діяльність

 • Результати наукової роботи постійно доповідає на між-народних науково – практикних конференціях, як всеукраїнських так і між-народних, друкується у фахових виданнях;
 • Має понад 170 публікацій наукового, навчально–методичного та публіцистично-виховного спрямування, 78 наукових праць,6 підручників, 10 навчальних посібників та довідника з грифом Міністерства освіти і науки України, 3 авторських свідоцтва на винаходи та 5 Патентів України на корисну модель;
 • керує науково – дослідною роботою студентів, постійно підвищує свій професійний рівень фахівця, активно переносить останні наукові досягнення в учбовий процес;
 • Є членом організаційних комітетів фахових студентських олімпіад з дисциплін «Ремонт машин» та “Нанотехнології та матеріалознавство у машинобудуванні”. Основна тема наукової роботи «Дослідження проблем техніко-економічної та організаційної ефективності обслуговування та ремонту техніки на підприємствах технічного сервісу».
 • Є автором типової та робочої програм з навчальної дисципліни “Економіка машинобудівного підприємства”, впровадив у навчальний процес електрон-ний навчально-методичний комплекс дисципліни, постійно оновлює, поповнює та здійснює супровід матеріалів НМКД цієї дисципліни у системі дистанційного навчання «Moodle».
 • Член журі III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) ос-віти з професії «Електрозварник ручного зварювання» у 2018 році та експерт I (відбіркового) етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «World Skills Ukraine» за компетенцією «Зварювальні роботи» у 2019 році.

Міжнародна діяльність

 • Проводить, в якості члена оргкомітету, активну роботу з організації та проведення щорічних Міжнародних форумів студентської молоді «Молодь та сільськогосподарська техніка в ХХІ сторіччі».

Громадська діяльність

 • Регулярно виконує роботи  виховного, дорадницького та профорієнтаційного характеру на закріплених територіях 4 селищних Рад Красноградського району Харківської області (с.Березівка, с.Наталіно, с.Петрівка, с.Попівка) в рамках програми «Рідне село».

Нагороди та подяки

 • Грамота Інспекції державного технічного нагляду Харківської облдержадміністрації (2007р.);
 • Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2008р.);
 • Почесна Грамота Харківського обкому профспілки працівників агропромислового комплексу (2018р.).