Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

НОВЕ ВИДАННЯ ХНТУСГ

Нещодавно під загальною редакцією першого проректора ХНТУСГ доктора технічних наук, професора М.Л. Лисиченка вийшов  навчальний посібник “Безпека в надзвичайних ситуаціях” у двох частинах, над яким також працювали: завідувач кафедри Безпеки життєділяьності та права М.М. Кірієнко, професор В.М. Власовець, д-р філософії В.В. Бредихін, професор В.В. Вамболь, доцент І.А. Черепньов та професор С.О. Вамболь.

Ця робота була виконана науково-педагогічними працівниками університету з метою подальшого підвищення ефективності навчального процесу в рамках науково-методичної роботи та згідно з планом видавничої діяльності ХНТУСГ. В процесі роботи над книгою були використані результати теоретичних і практичних напрацювань та наукових досліджень згаданих авторів.

У першій частині навчального посібника “Надзвичайні ситуації” висвітлено основні поняття та визначення з питань  безпеки  в  надзвичайних  ситуаціях та цивільного захисту. Розглянуто еволюцію поглядів в  законодавстві  термінів  лиха  (катастрофи).  Наведено  принципи  класифікації  і складання  сценаріїв  розвитку  надзвичайних  ситуацій,  проведення  моніторингу  та ідентифікації  об’єктів  підвищеної  небезпеки тощо.  Також в посібнику детально  розглянуто причини  які  провокують виникнення катастроф природного і техногенного характеру, їх вражаючі фактори та наслідки.

У  другій  частині  навчального  посібника «Захист  населення  і  територій»  досліджено  основні  напрями  та  складові комплексу  заходів  щодо  захисту  населення  і  територій  за  умов  надзвичайних  ситуацій. Наведено  огляд  нормативно-правових  актів  різного  рівня  на  підставі  яких  здійснюється планування  і  реалізація  зазначених  дій. Також розглянуто  заходи  щодо  здійснення  оперативного оповіщення населення, інженерного захисту територій, питання медичного та психологічного захисту  населення,  а  також  охарактеризовано  прилади  радіаційної  та  хімічної  розвідки. Окремий розділ присвячено державному резерву та продовольчій безпеці.

Видання розраховане на студентів закладів вищої освіти України ІІІ-IV рівнів акредитаці, також воно буде корисним магістрам, аспірантам, науково-педагогічним працівникам, та працівникам АПК.

Кафедра «Безпеки життєдіяльності та права» ХНТУСГ.