Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Навчальна практика у студентів-маркетологів

Добігає кінця проходження навчальної практики студентами-маркетологами другого року навчання, яка є важливим етапом формування професійних компетентностей майбутніх фахівців. Програма практики «Організація маркетингу на підприємстві» передбачає ознайомлення студентів з майбутньою професією, перспективами розвитку спеціальності, з характером, змістом та умовами організації маркетингової і рекламної діяльності.

Метою навчальної практики є поглиблення та систематизація знань студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем, ознайомлення на конкретних практичних прикладах з роллю фахівців з маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності підприємства.

У процесі проходження навчальної практики студенти збирали необхідну інформацію, здійснювали спостереження, обробляли матеріали, розробляли анкети для опитування споживачів, проводили онлайн-анкетування та аналізували їх результати, а також розв’язували ситуаційні задачі та вправи на основі зібраних фактичних матеріалів.

Кафедра маркетингу та медіакомунікацій