Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Практична підготовка студентів на кафедрі обліку та аудиту

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття будь-якого ступеню вищої освіти. Метою практичної підготовки студентів в нашому університеті є узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, одержання професійних навичок і умінь, що формують спеціалістів з вищою освітою відповідного ступеня та сприяють підвищенню якості підготовки фахівців вищої кваліфікації.

В системі підготовки студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» важливе місце займають виробничі практики.

В цьому році базами практик виступили: ТОВ «Аудиторська фірма «Фактор-Аудит» (м. Харків), ДП «Корюківське лісове господарство»  Корюківського району Чернігівської області, ПРАТ «Страхова компанія «Арсенал Страхування» (м. Харків), ПРАТ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» (м. Балаклія Харківської області), ПП «Аспект-Аудит» (м. Харків), Липковатівський аграрний коледж Нововодолазького району Харківської області, ТОВ «АККО МОТОРС» та ін.

Відповідно до навчального плану студенти денної форми навчання проходять різні види практики. Так, студенти 2 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» РВО «Бакалавр» знаходяться з 08.02.2021 р. на виробничій практиці з первинного обліку, 3 курсу – на комплексній виробничій практиці. У студентів 4 курсу цієї ж спеціальності нині закінчується комплексна виробнича практика, яка розпочалася 18.01.2021 р. Студенти І курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» РВО «Магістр» проходять з 18.01.2021 р. по 26.02.2021 р. виробничу практику (за фахом). У студентів ІІ курсу скороченого терміну навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» РВО «Бакалавр» теж закінчується переддипломна практика. Виробнича практика з фінансів у студентів 2 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» РВО «Бакалавр» розпочалася 08.02.2021 р., а студенти 3 курсу проходять у цей період комплексну виробничу практику.

У цілому І етап виробничих практик у студентів 2-3 курсів закінчується 26.02.2021 р., а з червня буде продовження практики.

Керівники виробничих практик – викладачі кафедри обліку та аудиту – регулярно надають інформаційну підтримку студентам при проходженні практики, допомагають вирішувати поточні питання, пов’язані з перебуванням студентів на підприємствах, в організаціях, фірмах тощо. В умовах карантинних обмежень зустрічі зі студентами-практикантами відбувалися в онлайн-режимі.

Бажаємо студентам наснаги в оволодінні професійними знаннями, закріпити здобуті теоретичні знання з навчальних дисциплін в умовах виробництва.

 

Завідувач кафедри обліку та аудиту

Т.Г. Маренич