Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Наукова діяльність університету: проблеми, досягнення, перспективи

Частина 1.  Відповідно до Стратегії розвитку ХНТУСГ до 2021 року.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ продовжує тему розвитку нашого університету, яка виходить під рубрикою «Точки зростання». Зокрема, у своїх матеріалах ми намагаємося  оцінити  те, як змінився наш університет за останні роки, якими досягненнями може пишатися, та які має перспективи для успішного розвитку і зміцнення своїх позицій в освітянському та науковому просторі.

Наразі, мова піде про наукову та  науково-дослідну діяльність університету, які є одними з пріоритетних напрямків Стратегії розвитку  Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка на період до 2021 року

Відразу зазначимо, що останнім часом держава практично не фінансує університетську науку, а точніше – фінансує окремі наукові дослідження за грантовим принципом за результатами конкурсного відбору. Тому сьогодні університетська наука опинилась в досить скрутному становищі і значною мірою тримається на внутрішніх резервах та ентузіазмі науковців, які, попри все, продовжують свою роботу. Наприклад, в нашому університеті викладачі кафедри ОТС ім. Т.П. Євсюкова вже не перший рік проводять роботи щодо ефективності сумісних посівів кормових культур кукурудзи та cої дослідною сівалкою «Vega -8 Profi». Принципова схема цієї сівалки була розроблена науковцями ХНТУСГ, а її дослідний зразок виготовлено на заводі ПАТ «Ельворті». Перші результати досліджень, проведені на полях ДДГ «Кутузівське» Харківського району, дали досить обнадійливі результати.

Важливо відзначити, що наукові досліди із сумісними посівами проводяться в рамках договору про творчу науково-технічну діяльність між нашим університетом, Харківською державною зооветеринарною академією,  Інститутом сільського господарства Північного Сходу НААНУ та його дослідним господарством. Керівником цієї теми є доцент М.О. Циганенко, а куратором і генератором ідей проректор з наукової роботи д.т.н., професор В.І. Мельник.

Крім того, викладачі  кафедри сільськогосподарських машин ХНТУСГ вже кілька років поспіль разом з науковцями Інституту овочівництва і баштанництва НААН України виконують науково-дослідну роботу з розробки механізованої енергозберігаючої технології вирощування картоплі під шаром мульчі.  Результати попередніх досліджень показали, що вирощування картоплі за цією технологією в порівнянні з традиційною зменшує затрати праці механізаторів у 1,7 рази, витрати пального – в 4 рази й не потребує штучного зрошення та використання гербіцидів для знищення бур’янів. При цьому, в усіх польових дослідах було отримано збільшені врожаї картоплі в порівнянні з контрольними ділянками.

Напрацювання вчених уже зацікавили фермерів, які спеціалізуються на вирощуванні картоплі, а науковці ХНТУСГ працюють над розробленням нових тем, які мають не лише теоретичну, а й практичну цінність. Для цього вони активно використовують навчальну і лабораторну базу університету, яка була суттєво оновлена за останні роки.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.