Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Міжнародна науково-практична конференція «ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АПВ»

21-22 березня 2019 року на базі ННІ механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Технічний прогрес в АПВ». У роботі конференції брали участь 32 заклади вищої освіти та організації, серед яких представники України, Білорусі та Туркменістану.

Представили свої матеріали та взяли участь у роботі конференції – Туркменський сільськогосподарський університет імені С.А. Ніязова, Білоруський державний аграрний технічний університет, а також Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України.
Мета конференції – узагальнення міжнародного та вітчизняного досвіду з дослідження, розроблення й впровадження конкурентоспроможних, ресурсозберігаючих технологій та технічних засобів для інноваційного розвитку аграрної галузі України.

На конференцію надано матеріали 267 доповідей на найбільш актуальні теми сучасного агропромислового виробництва.

Відкрив пленарне засідання доповіддю «Результати випробувань техніки і технологій для сумісних посівів сої з кукурудзою на кормові цілі» проректор з наукової роботи, д.т.н., професор Мельник Віктор Іванович.

Проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент Алфьоров Олексій Ігорович представив результати комплексних досліджень на тему «Наукове забезпечення якості робочого процесу та надійності ґрунтообробних агрегатів з коливальними робочими органами».

Завідувач кафедри технології машинобудування і ремонту машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, д.т.н., професор Подригало Михайло Абович виклав новий підхід до вирішення актуальної науково-технічної проблеми конструювання та експлуатації сучасних автомобілів у доповіді на тему «Нові методи оцінки енергетичної ефективності автомобілів».

Завершила пленарне засідання доповідь завідувача кафедри механотроніки і деталей машин, д.т.н., професора Антощенкова Романа Вікторовича на тему «Результати тягового-динамічних досліджень тракторів ХТЗ-242К, ХТЗ-243К та ХТЗ-280Т», яка була підготовлена за результатами випробувань техніки Харківського тракторного заводу на базі навчально-дослідного господарства ХНТУСГ.

Проблематика Міжнародної науково-практичної конференції «Технічний прогрес в АПВ», що відбулась на базі Навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту включала 7 напрямів, згідно яких працювали наступні секції:
Секція 1. Тракторна енергетика, автомобільний транспорт, альтернативні джерела енергії та теплоенергозбереження (керівник – професор, д.т.н. Лебедєв А.Т.).
Секція 2. Сільськогосподарські машини (керівник – професор, д.т.н. Пастухов В.І. та професор, к.т.н. Бакум М.В.).
Секція 3. Експлуатація машинно-тракторного парку (керівник – професор, д.т.н. Артьомов М.П.).
Секція 4. Мехатроніка технічних систем (керівник – професор, д.т.н. Антощенков Р.В.).
Секція 5. Якість, стандартизація та сертифікація (керівник – доцент, к.т.н. Лук’яненко В.М.).
Секція 6. Екологічно-ощадні технології в рослинництві та тваринництві, інженерна екологія та ресурсозбереження (керівник – академік Національної академії аграрних наук України, професор, д.с.-г.н. Пузік В.К.).
Секція 7. Земельне право та юридична практика в технічному забезпеченні АПВ, безпека життєдіяльності (керівник – доцент, к.т.н. Кірієнко М.М.).
Роботу секції «Тракторна енергетика, автомобільний транспорт, альтернативні джерела енергії та теплоенергозбереження» було проведено на кафедрі тракторів та автомобілів в аудиторії навчально-дослідного центру фірми AGRISTAR, дилера американської компанії John Deere. У вступному слові завідувач кафедрою тракторів та автомобілів, доктор технічних наук, професор Лебедєв Анатолій Тихонович звернув увагу учасників конференції на спільну роботу з підготовки фахівців для фірми AGRISTAR. Він побажав учасникам конференції плідної роботи та нових звершень у дослідженнях для аграрного сектора України.

Конференція продовжилась доповіддю Мазіна Олексія Сергійовича (Національна академія Національної гвардії України) «Підвищення функціональної стабільності показників маневреності автомобілів зниженням непродуктивних витрат енергії», в якій удосконалено методи оцінки енергетичної завантаженості вантажного автомобіля перспективної компоновки шляхом визначення показників рівня енергетичної завантаженості та енергетичної ефективності, що створюють теоретичну базу для оцінювання та покращення властивостей маневреності автомобілів. Результати дослідження дозволяють діагностувати автомобілі за енергетичними показниками.

Викладач Національної академії Національної гвардії України, Хворост Олександр Григорович презентував доповідь «Забезпечення функціональної стабільності гусеничних машин зниженням їх динамічної навантаженості», в якій набула подальший розвиток теорія надійності гусеничних машин стосовно трансмісії і ходової частини в зв’язку з виявленням механізмів виникнення нерівномірності навантаження опорних катків ходової частини та динамічних навантажень в трансмісії та визначено вплив режимів навантаження, зносу елементів ходової частини і трансмісії трактора на їх показники надійності.

Особливий інтерес у учасників конференції визвала доповідь кандидата технічних наук, доцента Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», Третяка Віктора Михайловича, в якій було надано розгорнуту відповідь на питання з застосування гібридної трансмісії на сучасних тракторах.

Доповідь доцента кафедри тракторів і автомобілів Манойло Володимира Максимовича про доцільність конвертації транспортних засобів та їх технічних систем для роботи на природному газі, яка дозволяє покращити їх експлуатаційні, техніко-економічні та екологічні показники, довела учасникам конференції ефективність використання екологічно ощадних технологій застосування газових двигунів в реальних умовах експлуатації на транспортних засобах. В роботі набув подальший розвиток метод експериментального дослідження діагностичних параметрів технічних систем подачі повітря і подачі газу силової установки конвертованого АТЗ, який базується на методиці зняття і обробки результатів витратних і техніко-економічних показників конвертованого газового ДВЗ, підборі вимірювальної апаратури і відстежуючо-реєструючого комплексу для індиціювання циліндрів ДВЗ. Науковець не тільки представив актуальну доповідь, але й продемонстрував унікальне запатентоване обладнання, розроблене на кафедрі.

Асистент кафедри деревообробних технологій та системотехніки лісового комплексу Заєць В.М. представила доповідь на тему: «Підвищення довговічності s-подібних стійок культиваторів комплексним впливом з оцінкою їх властивостей за коерцитивною силою». Вона виявила причини зниження довговічності пружинних стійок культиваторів вітчизняного та закордонного виробництва та презентувала методологічний підхід з оцінки впливу структурно-фазового складу матеріалу на довговічність пружинних стійок культиваторів без їх руйнування з використанням магнітної характеристики, а також представила рекомендації щодо забезпечення підвищення довговічності стійок з урахуванням техніко-економічної ефективності розробок.

Доцент, кандидат технічних наук, докторант Національного університету біоресурсів і природовикористування Бондарев С.Г. поділився своїми результатами з дослідження перспективи використання повнопривідних інтегрованих трансмісій для автотракторної техніки. Він проаналізував структуру мастильно-охолоджувальної системи в інтегрованій трансмісії існуючих та концептуальних енергозберігаючих технологій та шляхи раціонального використання теплової енергії системи охолодження двигуна внутрішнього згоряння.

Роботу секції «Експлуатація машино-тракторного парку», що проходила на кафедрі оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова відкрив завідувач кафедри, академік ІА України, д.т.н., професор Артьомов М.П.

Старший викладач кафедри тваринництва Національного університету біоресурсів та природокористування Ачкевич О. представила результати власних досліджень у доповіді «Оптимізація величини кутової швидкості змішувачів барабанного типу».

Аспірат Сіренко Ю. з Сумського національного аграрного університету виступила з доповіддю на тему «Математичне моделювання нелінійного руху чотирьохколісної машини з передніми керованими колесами». Варто відзначити важливість досліджуваної тематики та жваву дискусію з учасниками секції.

На секції якості, стандартизації та сертифікації також були заслухані доповіді на актуальні теми АПВ.

Виступи на секціях супроводжувалися поглибленими дискусіями. На конференції панувала дружня атмосфера і всі учасники заходу були налаштовані на плідну та продуктивну співпрацю.