Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Підвищення кваліфікації викладачів ННІ МСМ

Рівень знань студентів невід’ємно залежить від професійного рівня професорсько-викладацького складу, який необхідно постійно удосконалювати у зв’язку з тією новою інформацією, що надають науковці та виробники. Усвідомлюючи це викладачі ННІ МСМ використовують всі наявні можливості для підвищення своєї кваліфікації.
Так, викладачі кафедри агротехнологій та екології ННІ МСМ Ольга ЧалаяОксана ПанковаВалентина Безпалько та Ганна Сорокотяга пройшли курси підвищення кваліфікації (18-22 лютого 2019 р.) за темою «Методологічне та інформаційне забезпечення селекційних досліджень», що вже традиційно проводить Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. В продовж лекцій викладачі дізналися про нові тенденції у методології сучасної оцінки якості зерна польових культур (к.с.-г.н. Діденко С.Ю.), стійкості польових культур до шкідливих організмів (д.с.-г.н. Петренкова В.П.), оцінки селекційної та генетичної цінності вихідного матеріалу (Понуренко С.Г.). Серед тем курсів були ті, що зараз є особливо актуальними для науковців. Це принципи організації наукометричних баз та використання інформаційних ресурсів мережі Internet (к.с.-г.н. Васько Н.І.), статистична обробка експериментальних даних з використанням програми Excel та програм з відкритим доступом (Лютенко В.С.). Також викладачі дізнались як підготувати експериментальні данні, вибрати методи аналізу та практично їх застосувати з використанням сучасних пакетів прикладних програм (Понкуренко С.Г.), зокрема як провести аналіз результатів екологічного випробування сортів польових культур (к.с.-г.н. Солонечний П.М.), та багато іншого. Співробітники Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва поділилися не тільки своїми наробками, но і наявною базою для проведення статистичної обробки даних.

Паралельно Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН проводив курси підвищення кваліфікації за суміжною темою «Формування, ведення, ефективне використання колекцій генетичних ресурсів рослин», які пройшов старший викладач кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова Кирило Сировицький. Лекції були підготовлені і проведені співробітниками Лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин (Кузьмишина Н.В.), Лабораторії генетичних ресурсів зернових культур (Рябчун В.К.) та Лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп’яних культур (Безугла О.М.). Крім викладення цінного теоретичного і практичного матеріалу організатори проведи екскурсію до Національного центру генетичних ресурсів рослин України, що працює на базі Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН.

Викладачі ННІ МСМ ХНТУСГ імені Петра Василенка висловлюють вдячність керівництву та співробітникам Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, які на високому рівні підготували та провели курси підвищення кваліфікації, надали безцінну інформацію, яка буде використана в навчальному процесі та наукових дослідженнях.