Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Загально-технічне спрямування (І та ІІ група циклу  загальної підготовки) (бакалаври 2021)

Силлабуси вибіркових дисциплін рівень вищої освіти «бакалавр». Вступ 2021 року

№ п/пДисциплінаКафедра
1.                 Прикладне комп’ютерне проектування в Creo ParametricМДМ

 

2.                 Аналіз та синтез мехатронних систем
3.                 Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукції
4.                 Прикладні комп’ютерні програми моделювання
5.                 Статистичні методи управління якістю с.-г. продукції. Менеджмент якості
6.                 Надійність технологічних систем в рослинництвіНМіТС
7.                 Проектування технологічних процесів в рослинництві.ОТС

 

8.                 Адаптивні системи землеробства
9.                 Землеробство
10.            Технології зберігання с.г. продукції при транспортуванні
11.            Моделювання технологічних процесів
12.            Машиновикористання в землеробстві
13.            Основи раціонального землекористування
14.            Машини та обладнання для перспективних технологій виробництва сільськогосподарської продукціїСГМ
15.            Машини та обладнання в сільськогосподарської меліорації
16.            Машини та обладнання в овочівництві та садівництві
17.            Проектування машин для обробітку ґрунту
18.            Мобільні засоби в рослинництві
19.            Інноваційно-технічне оснащення виробництва продукції рослинництва
20.            Агромеліорація
21.            Сільськогосподарські машини
22.            Особливості удобрення культур при крапельному зрошенні
23.            Технічне забезпечення процесів виробництва сільськогосподарської продукції
24.            Альтернативні джерела енергії в АПВТіА

 

25.            Технічне забезпечення процесів виробництва агропродукції
26.            Біоенергетика
27.            Сучасні інформаційні технології
28.            Технології, машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукціїТПХВ
29.            Електротехніка та електроніка мехатронних системБМіТЕ
30.            Кормовиробничі системиТСТТ

 

31.            Інженерія процесів виробництва молока
32.            Гідравліка та пневматика в тваринницькому виробництві
33.            Тваринництво
34.            Технології виробництва продукції тваринництва
35.            Робототехнічні системи і комплекси тваринницьких ферм
36.            Експлуатація будівель та споруд авто-сервісних підприємствТКМ
37.            Основи підприємництва та відкриття власної справиПТБД
38.            Електротехніка та електроніка мехатронних системБМіТЕ
39.            Моніторинг навколишнього середовища та збереження довколишнього різноманіттяАЕ

 

40.            Техноекологія
41.            Економіка і організація аграрного бізнесуЕМ

 

42.            Економіка автотранспортного сектору
43.            Діловодство та документообіг в екологічній діяльності підприємствОВБМ
44.            Технології, машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукціїТПХВ
45.            Електричні машиниАЕМС
46.            Електричні машини і автоматизований електропривод в БМІ