Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Освітня програма бакалаврів

Навчальний план бакалаврів 2019 року вступу 

Навчальний план бакалаврів прискореників 2019 року вступу 

Освітня програма магістрів

Навчальний план магістрів 2019 року вступу

 

Силабуси освітніх компонент
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Вибіркові дисципліни
Біржовий аналіз
Дослідження операцій
Ефективність інноваційної діяльності.
Інфраструктура_товарного_ринку
Лідерство і партнерство у підприємницькій діяльності 4 курс
Логістичне обслуговування торгівельних підприємств
Осногви екології та безпеки с-г продукції
Переробка і зберігання с-г продукції
Підприємництво у ЗЕД
Підприємницьке_право
Підприємницькі ризики
Правознавство
Світова торгівля агропродукцією
Системи технологій агротехсервісних підприємств
Соціологія і психологія
Сучасні напрямки розвитку сервісної інженерії
Теорія ймовірностей
ТЗПВСГП
Управління ефективністю торгівельної діяльності_бак_4к_2семестр_набір2017
Філософія
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Вибіркові дисципліни
Валютні ринки та валютні операції
Венчурний бізнес
Електронна комерція та публічні закупівлі
Маркування, фальсифікація та митн оформл агропрод магістри (1)
Оптимізація прийняття управлінських рішень Левкін А.В.
Планування, організація …ланцюгами постачань
Філософія людського спілкування, методика