Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Навчальна робота кафедри АЕ

Навчальна робота кафедри направлена і на практичну підготовку студентів. Вона включає навчальну практику з агрономії та практику з керування сільськогосподарською технікою. В результаті реалізації програм навчальної практики з керування сільськогосподарською технікою і дисципліни «Технології механізованих робіт» на базі кафедри агротехнологій та екології студенти одержують вміння і навички керування тракторами, агрегатами і самохідними сільськогосподарськими машинами в об’ємі, необхідному для присвоєння кваліфікації тракториста-машиніста. Навички керування сільськогосподарською технікою, технологічної наладки агрегатів і виконання основних механізованих робіт студенти одержують на навчальному полігоні площею 12 га. Щорічно близько 350 студентів університету оволодівають робітничою професією «Тракторист-машиніст» різних категорій і отримують відповідні посвідчення. Для забезпечення навчального процесу розроблено і видано комплекти методичних матеріалів з технологічної наладки машинно-тракторних агрегатів і з керування сільськогосподарською технікою. Практика з агрономії проводиться на базі колекційного розсадника та дослідних полів кафедри.

З 2007 року щорічно проводиться свято «День механіка». На святі проводяться конкурси серед студентів, а саме: «Кращий з теорії інженерних рішень», «Кращий фахівець із виконання оранки», «Кращий фахівець із виконання обробітку міжряддя», «Кращий налагоджувач», «Кращий водій», «Кращий фахівець із конструкції техніки», «Кращий діагност», «Кращий еколог». При секції виробничого навчання була створена, і функціонує нині, машино-технологічна станція. Маючи в своєму складі сучасну техніку і досвідчені кадри, кафедра надає допомогу підприємствам АПК області по виконанню основних технологічних операцій (обробіток ґрунту, сівба та збирання врожаю), і є однією із баз, де студенти науково-навчального інституту механотроніки та систем менеджменту проходять виробничу практику, підвищуючи свою практичну професіональну підготовку. Викладачі кафедри зосереджують свою увагу на розвитку наукових досліджень у рамках ініціативної науково-дослідної роботи «Інноваційні агро-екологічні методи вдосконалення виробництва сільськогосподарської продукції» (державний реєстраційний номер 0116U002833).

Протягом останніх років викладачами кафедри опубліковані навчальні посібники і монографії «Агроекологія» (2013 р.), «Environmental engineering» (2015 р.), «Environmental science for engineering professionals» (2017 р.), «Agronomy and crop growing» (2017). З метою впровадження нових форм організації навчального процесу для всіх спеціальностей кафедрою агротехнологій та екології розроблені й використовуються електронні посібники і електронні навчальні курси з екологічних та агрономічних дисциплін. Розроблена та активно використовується тестова система оцінки знань і умінь студентів. Для забезпечення навчального процесу щорічно видаються методичні вказівки до проведення практичних робіт з усіх дисциплін кафедри. Викладачі беруть участь у роботі в межах «Системи дорадництва» агроформувань АПК Харківської області, консультуючи спеціалістів аграрного бізнесу у сфері впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур, добору сортів рослин, охорони ґрунтів та екологічно збалансованого ведення сільськогосподарського виробництва. Викладачі постійно здійснюють виховну роботу серед абітурієнтів, студентів, випускників. Кафедра має кураторство у групах інституту. Підтримується зв’язок з молодими спеціалістами.

Документи