Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Дисципліни кафедри

Спеціальність «Агрономія»

 • Вступ до фаху;
 • Прикладні біотехнології в АПК;
 • Ботаніка;
 • Фізіологія рослин;
 • Ґрунтознавство;
 • Землеробство з основами гербології;
 • Генетика;
 • Селекція та насінництво;
 • Агрохімія;
 • Фітопатологія;
 • Ентомологія;
 • Хімічний та біологічний захист рослин;
 • Овочівництво відкритого та закритого грунту;
 • Плодівництво;
 • Технологія зберігання та переробки с/г продукції;
 • Насіннєзнавство;
 • Технологія виробництва продукції рослинництва.

Спеціальність «Екологія»

 • Вступ до фаху;
 • Основи екології;
 • Промислова екологія;
 • Прикладна екологія;
 • Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища;
 • Екологія мікроорганізмів;
 • Заповідна справа;
 • Нормування антропогенного навантаження;
 • Екокліматологія;
 • Сільськогосподарська екологія;
 • Теорія стійкості екосистем;
 • Екологія біологічних систем.

Агрономія (бакалаври)

 • Грунтознавство з основами гербології;
 • Агрохімія;
 • Технологія виробництва продукції рослинництва.

Агрономія (магістри)

 • Біологічний захист агроекосистем;
 • Теорія стійкості екосистем;
 • Насіннєзнавство польових культур;
 • Проблеми забур’яненості в сучасних системах землеробства;
 • Теоретична та прикладна гербологія;
 • Технологія виробництва продукції рослинництва.