Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Триває практична підготовка студентів

На кафедрі транспортних технологій і логістики для студентів факультету ТСЛ було організовано та проведено перший (теоретичний)  етап навчальної, виробничої (технологічної) та обліково-аналітичної практики, передбачених навчальним планом спеціальності 275 «Транспортні технології».

Теоретичну частину практики у відповідності з її програмою проводили в лабораторіях кафедри, а також в онлайн-форматі.  Студенти опрацьовували науково-методичну літературу, виконували індивідуальні завдання, розв’язували типові  задачі транспортної  логістики, які можуть зустрітись під час проходження другого періоду практичної підготовки на підприємстві.

Зокрема, під час проходження практики студенти виконували практичні завдання з оптимізації логістичних операцій та координації замовлення на перевезення вантажів від виробника до споживача, з дотримання законів, правил та вимог систем управління якістю;  з проектування транспортних (транспортно-виробничих, транспортно-складських) систем і їх окремих елементів; оцінювання експлуатаційних, техніко-економічних, технологічних, правових, соціальних, та екологічних складових організації перевезень і т.п.

Керівниками практик були д.т.н., професор, завідувач кафедри В.А. Войтов та к.е.н., доцент кафедри Т.Е. Городецька.

ЦППКСМ