Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Засідання Вченої ради університету

Сьогодні в актовій залі університету розпочалося планове засідання Вченої ради університету, на розгляд якої було винесено низку важливих питань. Насамперед, члени  Вченої ради проголосували за представлення Т.Г. Фесенко   до вченого звання професора кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій і А.В. Войтова до вченого звання доцента кафедри деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу.

Далі члени Вченої ради перейшли до розгляду питань порядку денного.

  • Про організацію освітнього процесу в університеті в умовах карантинних обмежень згідно Постанови КМУ від 17.02.2021р. № 104 доповідав ректор університету О.В. Нанка.

Ректор проінформував про епідемічну ситуацію, яка наразі склалася в Україні й ознайомив присутніх з рекомендаціями МОН України щодо цієї ситуації. Враховуючи рекомендації МОН, Вчена рада вирішила продовжити в університеті змішану форму навчання з 25 лютого по 30 квітня. Це значить, що лекційні заняття для студентів триватимуть в онлайн-режимі, а проведення практичних і лабораторних занять буде проходити у звичному режимі у групах до 20 осіб з  дотриманням усіх карантинних  обмежень.

У своєму виступі О.В. Нанка ще раз закликав співробітників і студентів університету з розумінням поставитися до такої ситуації й дотримуватись елементарних санітарно-гігієнічних вимог (носити маски, мити руки, стежити за своїм здоров’ям і здоров’ям оточуючих).

  • Про збільшення фінансових надходжень у 2021 р. від господарської і наукової діяльності та надання додаткових освітніх послуг доповідав  проректор з НПР, розвитку економіки та інфраструктури А.В. Микитась. Він детально проаналізував динаміку фінансових надходжень університету за останні три роки по кожному з визначених напрямків і запропонував конкретні заходи щодо збільшення фінансових надходжень у поточному році.

В обговоренні цього питання взяли участь проректор з наукової роботи В.І. Мельник, проректор з НПР та міжнародних зв’язків Ю.П. Вітковський та ректор ХНТУСГ О.В. Нанка. За підсумками обговорення Вчена рада вирішила інформацію проректора з НПР, розвитку економіки та інфраструктури  взяти до відома й затвердити запропонований ним план збільшення фінансових надходжень на 2021 рік, зокрема, за рахунок розширення спектру освітніх послуг, збільшення контингенту студентів, в т.ч. іноземців, збільшення кількості науково-договірних тем, державного фінансування наукової діяльності університету і т.п.

  • Про діджиталізацію діяльності університету – на основі організації електронного документообігу в університеті доповідав начальник ІОЦ О.В. Ковальов. Для переходу на електронний документообіг він запропонував використовувати платформу Гугл, яка дозволяє безкоштовно користуватися багатьма корисними сервісами й ефективно використовувати їх в освітній діяльності. Користувачам практичної допомоги щодо користування цими сервісами буде розроблена покрокова інструкція та проведені навчання для співробітників кафедр.
  • Про стан організації роботи англомовної версії сайту університету доповідала  фахівець ІОЦ О.В. Заїка, яка проінформувала членів Вченої ради про особливості наповнення англомовною версією основних сторінок і рубрик сайту, що є важливою умовою для просування його в Інтернет-просторі. На  важливості  цієї роботи також наголосив  ректор університету О.В. Нанка та проректор з НПР та міжнародних зв’язків Ю.П. Вітковський.
  • Про підготовку до проведення чергового планового наглядового аудиту за сертифікованою системою менеджменту ХНТУСГ на відповідність Міжнародного стандарту ISO 9001:2015 доповідав професор П.В Гурський. Він  надав ґрунтовний звіт про виконану роботу із забезпечення  системи менеджменту університету й надав низку рекомендацій щодо її вдосконалення на сучасному етапі.  Інформація професора П.В. Гурського буда взята до уваги.
  • Про аналіз виконання та перегляд Стратегії розвитку університету на 2021 рік доповідав перший проректор ХНТУСГ М.Л. Лисиченко. Він проінформував, що з урахуванням нових реалій наразі робоча група розробляє зміни і доповнення до цієї Стратегії, які будуть винесені для затвердження на одне з чергових засідань Вченої ради. До 10 березня ц.р. робоча група прийматиме пропозиції до нової редакції Стратегії розвитку університету. За пропозицієї першого проректора члени Вченої ради також затвердили план роботи Вченої ради університету на ІІ семестр 2020/2021 н.р.

В робочому порядку Вчена рада розглянула низку інших питань, що стосуються організації навчального процесу. Завтра Вчена рада продовжиться своє засідання.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.