Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Захист кваліфікаційних робіт на здобуття ступеню вищої освіти «Магістр» студентами ННІ бізнесу і менеджменту спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

18, 21-22 грудня 2020 р. відбувся захист кваліфікаційних робіт на здобуття ступеню вищої освіти «Магістр» студентами ННІ бізнесу і менеджменту за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання.

Кваліфікаційна комісія під головуванням д.е.н., професора, професора кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Потишняк Олени Миколаївни у складі д.е.н., професора Т.Г. Маренич, к.е.н., доцента О.Г. Малій, к.е.н., доцента Л.А. Поливаної, заслухала результати досліджень магістрів спеціальності «Облік і оподаткування».

Захист відбувся із використанням мультимедійної візуалізації отриманих при виконанні кваліфікаційних робіт результатів досліджень. Випускники чітко, змістовно та грамотно відповідали на поставлені комісією запитання в процесі захисту результатів досліджень, демонструючи високий рівень професійної підготовки за обраним фахом.

Тематика кваліфікаційних робіт на здобуття ступеню вищої освіти «Магістр» спрямована на вивчення актуальних питань організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності за вимогами НП(С)БО або МСФЗ, аудиту та оподаткування суб’єктів господарювання.

Кваліфікаційна комісія відмітила високий рівень готовності майбутніх фахівців до провадження трудової діяльності, підкресливши, зокрема, практичне значення запропонованих студентами удосконалень обліково-аналітичної роботи суб’єктів господарювання аграрної сфери. Найкращими визнано захисти кваліфікаційних (магістерських) робіт Тишенко Юлії, Русанової Яни, Середи Анжеліки, Обжи Тетяни, Чайки Оксани, Ткаченко Юлії. Рішенням кваліфікаційної комісії випускникам присвоєно кваліфікацію магістра обліку і оподаткування.

Щиро вітаємо випускників-магістрів спеціальності «Облік і оподаткування» з успішним завершенням навчання в університеті! Сподіваємось, що набуті в університеті знання, вміння та навички допоможуть в подальшому кар’єрному становленні на вітчизняному та зарубіжних ринках праці, що підтвердить високий ступінь конкурентоздатності надання освітніх послуг нашим університетом!

Кафедра обліку та аудиту