Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Забезпечення професійного рівня викладачів

Забезпечення високої якості та інноваційно-технологічного характеру навчального процесу в закладах вищої освіти вимагає постійного оновлення та вдосконалення знань, практичного досвіду професорсько-викладацького складу. Це досягається, зокрема, безперервним підвищенням кваліфікації викладачів у формі стажування в інших закладах вищої освіти.

На кафедрі обліку та аудиту нашого університету з початку навчального року пройшли підвищення кваліфікації 5 викладачів з інших ЗВО. З 26 січня 2021 року знайомиться в онлайн-режимі з навчально-методичною, науковою та виховною діяльністю ХНТУСГ завідувач кафедри статистики і економічного аналізу ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Ярова Валентина Василівна.

08 лютого в рамках міжуніверситетської співпраці викладач відвідала кафедру обліку та аудиту нашого університету. Під час робочої зустрічі завідувача кафедри обліку та аудиту Маренич Т.Г., доцента Луценко О.А. з Яровою В.В. обговорювалися питання організації дистанційного навчання, а також розвитку дисциплін статистично-аналітичного спрямування. Зустріч була змістовною та продуктивною. Учасники поділилися досвідом формування змісту навчання з урахуванням викликів сьогодення в умовах кардинальних змін в соціально-економічному середовищі.

Проведений захід сприяє подальшому обміну досвідом між викладачами ХНТУСГ та ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, суттєво впливає на поліпшення якості освітнього процесу, вдосконалення методики викладання професійно-орієнтовних дисциплін.

Завідувач кафедри обліку та аудиту Маренич Т.Г.