Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Виробнича практика студентів-правників

Виробнича практика студентів навчально-наукового інституту бізнесу, менеджменту і права є невід’ємною складовою навчального процесу за спеціальністю 081 «Право». Під час практики студенти закріплюють та поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних навчальних дисциплін.

При проходженні виробничої практики студенти стають учасниками практичної діяльності, спрямованої на застосування правових норм, спостерігають за діяльністю державних службовців і юристів-практиків. Також студенти набувають уміння та навички практичної діяльності, аналізують різні сторони діяльності юристів, вчаться здійснювати дії спрямовані на захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
Кафедра публічного та приватного права ХНТУСГ.