Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ДБТУ

28 жовтня 2021 року об 11-00 відбудеться засідання вченої ради Державного біотехнологічного університету. Інформація про це розміщена на офійному сайті ДБТУ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення і затвердження плану роботи вченої ради ДБТУ на І семестр 2021-2022 навчального року.
Доповідач: заступник голови вченої ради Михайлов В.М.
2. Про стратегічні напрями розвитку університету.
Доповідач: голова вченої ради Одарченко А.М.
3. Підведення підсумків І єтапу конкурсного відбору проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких розпочнеться у 2022 році за рахунок коштів державного бюджету України за бюджетною програмою «Наукова та науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» та рекомендації щодо надання проектів до Міністерства освіти і науки України для проходження другого етапу конкурсного відбору.
Доповідач: проректор з наукової роботи Власенко Т.А.
4. Затвердження тем дисертацій здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та докторантам.
Доповідач: проректор з наукової роботи Власенко Т.А.
5. Завдання щодо покращення профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів для формування контингенту здобувачів вищої освіти.
Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Скофенко С.М.
6. Затвердження положень щодо забезпечення освітнього та науково-дослідного процесів.
Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Алфьоров О.І.
7. Представлення до вчених звань науково-педагогічних працівників університету.
7.1. До вченого звання професора:
Суску Анастасію Анатоліївну, професора кафедри деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу;
Зубкова Сергія Олександровича, професора кафедри економіки та бізнесу;
Слюсаренка Дмитра Вікторовича, професора кафедри ветеринарної хірургії та репродуктології.
7.2. До вченого звання доцента:
Боровкову Вікторію Миколаївну, доцента кафедри біотехнологій в тваринництві.
Доповідач: перший проректор, вчений секретар Красноруцький О.О.
8. Різне
8.1.Про утворення разової спеціалізованої вченої ради.
Доповідач: проректор з наукової роботи Власенко Т.А.
8.2. Про зміни назв кафедр та факультету
Доповідач: перший проректор, вчений секретар Красноруцький О.О.