Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ВИДАННЯ НАШИХ НАУКОВЦІВ

Нещодавно побачила світ монографія «Правові засади страхування сільськогосподарської продукції з державною  підтримкою в Україні», яку підготував к.ю.н., асистент кафедри Безпеки життєдіяльності та права Г.В. Клєріні.

У монографії висвітлено актуальні правові проблеми здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в межах аграрно-правового спрямування. В роботі відображено сутність, принципи та розвиток правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, визначено сучасну нормативно-правову базу і науковий аналіз американської та європейської моделі правового регулювання відносин у цій сфері.

У монографії також розкрито зміст договірної конструкції страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та наведено авторський законопроект, спрямований на вдосконалення правовідносин у сфері страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.
Видання адресоване науковцям-правникам, викладачам, аспірантам, студентам юридичних закладів вищої освіти, практикуючим юристам, а також усім, хто цікавиться цією проблематикою.

Окремі складні положення чинного земельного законодавства, що розглядаються в монографії, викладаються в рамках факультативу – «Школа аграрного лідерства».

Кафедра безпеки життєдіяльності та права ХНТУСГ.

ВИДАННЯ НАШИХ НАУКОВЦІВ