Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Вдосконалюємо мовну підготовку викладачів і студентів

13 квітня 2021 року кафедра мовної підготовки ХНТУСГ  провела ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих вчених «Science, Education, Innovations» (іноземними мовами). Конференція проходила  в онлайн-форматі на платформі Google-Meet і викликала значний інтерес в учасників.

Загалом у заході взяли участь 150 осіб, серед яких були студенти та викладачі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національний університету радіоелектроніки, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, «Харківської гуманітарно-педагогічної академії» Харківської обласної ради, Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Полтавського університету економіки і торгівлі, Рівненського державного гуманітарного університету, Національного університету “Чернігівського колегіуму” імені Т. Г. Шевченка, Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.   До конференції також долучились студенти та науковці з інших міст України (Полтава, Рівне, Чернігів, Дніпро), а також далекого зарубіжжя (Чеська республіка, Туреччина, Марокко, Гвінея).

Під час конференції обговорювались актуальні питання зі сфери технічного сервісу, механотроніки і систем менеджменту, енергетики та комп’ютерних технологій, переробних і харчових виробництв, технологічних систем і логістики, гуманітарних наук, педагогіки тощо. Підсумовуючи результати роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції, можна сказати, що проведення таких заходів є дуже корисним як для викладачів, що обмінюються між собою досвідом роботи, так і для здобувачів вищої освіти, які поповнюють свій багаж знань важливою науковою інформацією та вдосконалюють навички професійного іншомовного спілкування.

О. О. Тимощук, старший викладач кафедри мовної підготовки, к. пед. н.