Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Архів

Архів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка входить до складу відділу діловодства університету. У своїй діяльності архів керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, положенням про архів та Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Основними завданнями архіву є:

– прийняття від структурних підрозділів і первинних громадських організацій університету та зберігання документів з паперовими носіями.

– контроль разом з відділом діловодства стану зберігання та правильності оформлення документів у структурних підрозділах університету.

– участь у складанні зведеної номенклатури справ університету , перевіряння відповідності формування документів у справи затвердженій номенклатурі.

– проведення попередньої експертизи цінності документів, що зберігаються, складання та подання на розгляд експертної комісії університету описів документів, які віднесені                      до Національного архівного фонду до відповідного державного архіву.

– підготовка і передання документів Національного архівного фонду до відповідного державного архіву.

-організація користування документами, видавання в установленому порядку архівних довідок, копій, витягів юридичним особам і громадянам.

–  участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників установи, які відповідають за роботу з документами.

Костюкова Надія Михайлівна

Костюкова Надія Михайлівна

Завідувач архіву

вул. Алчевських , 44а, 1 поверх

тел.066-047-70-44