Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Юридичний відділ

Юридичний відділ Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка є структурним підрозділом університету, завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Університетом.

Завданнями юридичного відділу є:

  • перевіряти відповідність законодавству проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис ректору Університету, погоджувати (візувати) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
  • супроводжувати роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), брати участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечувати захист майнових прав і законних інтересів Університету, а також погоджувати (візувати) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
  • організовувати претензійну та позовну роботу, здійснювати контроль за її проведенням;
  • сприяти правильному застосуванню актів законодавства про працю та освіту;
  • здійснювати заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань співробітників та здобувачів вищої освіти Університету;
  • забезпечувати в установленому порядку представлення інтересів Університету в судах та інших органах.

 

Крічфалушій-Степанова Крістіна Михайлівна

Начальник юридичного відділу

вул. Алчевських, 44,

м. Харків, 61002

тел.: +38(057)752-37-68

факс: +38(057)700-39-14