Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Положення про центр практики, працевлаштування та кар’єри студентської молоді

Центр практики, працевлаштування та кар’єри студентської молоді (ЦППКСМ) Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка є функціональним підрозділом, який забезпечує організацію проведення практик, сприяє працевлаштуванню студентів і випускників університету, їх адаптацію до практичної діяльності, установлення та підтримка зворотних зв’язків із випускниками університету, здійснення моніторингу їх кар’єри та спільне партнерство з роботодавцями, займається підбором студентів на практику та стажування за кордоном.

Завданнями ЦППКСМ є:

  • координація роботи кафедр з організації  проведення практики студентів;

– сприяння працевлаштуванню студентів, випускників університету, їх кар’єрного зростання;

  • установлення та підтримка зворотних зв’язків із випускниками університету;
  • підбір студентів на практику та стажування за кордоном;

– співпраця з навчально-науковими інститутами, факультетом та іншими структурними підрозділами університету стосовно практики та працевлаштування студентів і випускників.

До функцій ЦППКСМ відносяться:

– розробка/коригування Положення про практичну підготовку студентів університету та забезпечення ним випускових кафедр;

– контроль за розробкою наскрізних та робочих програм практики випусковими кафедрами;

– аналіз відповідності графіка навчального процесу, робочих навчальних планів з усіх освітніх програм (спеціальностей) та робочих програм практики;

– координація роботи випускових кафедр з укладання договорів про проведення практики студентів між університетом та підприємствами (організаціями, установами), які визначені як бази практики, на наступний календарний рік;

– контроль формування реєстру баз практик випускаючими кафедрами університету;

формування загального реєстру баз практик університету;

– контроль видів і термінів проведення практик, визначені навчальними робочими планами підготовки фахівців певної освітньої програми (спеціальності) дотримання обов’язків  університету та підприємств щодо організації і проведення усіх видів практик;

– контроль стану розробки та актуальності навчально-методичних комплексів з практики у випускових кафедр;

– своєчасне видання проектів наказів з питань практики;

– контроль за результатами проведення усіх видів практик, та узагальнення результатів практик;

– аналіз звітів кафедр за результатами практики та формування пропозицій щодо покращення організації і проведення практики в університеті;

– організація роз’яснювальної роботи та інформування студентів та випускників щодо нормативно – правових актів державного регулювання зайнятості та трудових відносин;

– налагодження ділових стосунків університету з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;

– організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками, проведення заходів: дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій;

– інформування ННІ, факультет про вакансії потенційних роботодавців;

– організація проведення тренінгів та семінарів спільно з комітетом у справах молоді та спорту і психологічною службою університету;

– співпраця з відділом медіакомунікацій по висвітленню подій та заходів центру практики, працевлаштування та кар’єри  студентської молоді на сайті університету.

Університет підтримує тісні зв’язки з Державною служби зайнятості, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями м. Харкова та областей України з метою визначення потреб кадрового забезпечення молодими спеціалістами

E-mail:centrpraktyky@gmail.com;

Тел. +380667917977