Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені Петра Василенка

 

  1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Адміністративно-господарський та виробничий відділ Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка є структурним підрозділом університету, що відповідає за господарське забезпечення навчального процесу, безперервну роботу інженерних систем та обладнання з дотриманням вимог законів України.

1.2. Адміністративно-господарський та виробничий відділ Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка створюється наказом ректора університету.

1.3. Адміністративно-господарський та виробничий відділ підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи, розвитку економіки та інфраструктури.

1.4. У своїй практичній діяльності працівники адміністративно-господарського та виробничого відділу керуються чинним законодавством України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства Освіти і науки України, ректора університету, Статутом університету, даним положенням та затвердженими ректором планами робіт.

1.5. Термін дії даного положення – з моменту його затвердження до зміни організаційної структури.

1.6. Перегляд даного положення здійснюється у встановленому порядку після зміни організаційної структури.

 

  1. ЗАВДАННЯ

Завданнями адміністративно-господарського та виробничого відділу є:

– розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази університету в обсязі виділених фондів та асигнувань;

– забезпечення політики і стратегії університету;

– організація експлуатації і обслуговування будівель, приміщень та споруд;

– розробка заходів щодо експлуатації і утримання енергетичного господарства університету  відповідно до нормативних вимог;

  • організація ефективної роботи працівників відділу для підвищення продуктивності та якості праці;

–  контроль дотримання трудової дисципліни і виконання правил внутрішнього розпорядку у складових підрозділах.