Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Триває захист студентських магістерських робіт

В університеті розпочався захист дипломних робіт студентів денної та заочної форми навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.  Захист магістерських робіт вже пройшов у студентів, що навчалися за  освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт, галузі знань 27 «Транспорт».

Перед початком захисту директор ННІ МСМ Власовець Віталій Михайлович – д.т.н., професор, побажав здобувачам наснаги, успішного захисту та ознайомив присутніх зі складом Екзаменаційної комісії, до якої призначено:

Калініна Євгена Івановича – д.т.н., доцента, завідувача кафедри надійності, міцності, будівництва та технічного сервісу машин ім. В. Я. Аніловича (голова комісії);

Шуляка Михайла Леонідовича – д.т.н., доцента, завідувача кафедри тракторів і автомобілів (заступник голови комісії);

Лебедєва Анатолія Тихоновича – д.т.н., професора, професора кафедри  тракторів і автомобілів;

Мигаля Василя Дмитровича – д.т.н., професора, професора кафедри тракторів і автомобілів;

Колєсніка Івана Васильовича –  к.т.н., асистента кафедри тракторів і автомобілів (секретар комісії).

Під час захисту члени Екзаменаційної комісії уважно слухали доповіді студентів і задавали їм запитання за темами виконаних наукових робіт.

Захист пройшов на високому рівні, здобувачі майстерно представили свої роботи, впевнено відповідали на запитання. По закінченні захисту члени Екзаменаційної комісії привітали нових магістрів з успішним захистом та побажали подальших успіхів в роботі та наукових досягнень.

Бажаємо випускникам нових величних звершень на професійній ниві, міцного здоров’я та наснаги!

Дирекція ННІ МСМ.