Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Триває захист кваліфікаційних робіт магістрами

 26 травня 2020 р. в ННІ ЕКТ відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрами-науковцями, які навчалися за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Захист проводився на платформі Google meet, проведенню якого передувала ознайомча робота з можливостями цієї платформи.

Свої роботи захищали 10 студентів, керівниками яких були науковці кафедр електропостачання та енергетичного менеджменту, біометричної інженерії та теоретичної електротехніки,  автоматизованих електромеханічних систем, інтегрованих електротехнологій та процесів.

5 робіт було представлено студентами кафедри ЕЕМ, це Абрамов М.А., Довгопола А.С., Коломієць В.О., Сивенко М.М., Чумак Д.А., 2 роботи – каф. БМІТЕ, це Гирка К.О. та Смєй О.В., 2 роботи – каф. АЕМС, це Зосімов Є.В. та Шаленко Я.А., 1 робота – каф. ІЕТП, це Каліберда Є.А.

Перед початком захисту здобувачі були проінформовані щодо процедурних питань.

Тематика кваліфікаційних робіт була дуже широкою і наші магістри продемонстрували високий рівень знань. Оцінювання здобувачів здійснювалось за такими показниками: доповідь, презентація, рівень кваліфікаційної роботи, відповіді на запитання, оцінка рецензента.

За результатами захисту кваліфікаційних робіт екзаменаційна комісія, до складу якої входили директор ННІ ЕКТ Мороз О.М., зав. каф. ЕЕМ Мірошник О.О., зав. каф. БМІТЕ Косуліна Н.Г., зав. каф. АЕМС Сорокін М.С., зав. каф. ІЕТП Кунденко М.П. та секретар комісії Тоберт Л.О., поставила всім здобувачам ступеню вищої освіти Магістр оцінки «відмінно».

Колектив ННІ ЕКТ бажає своїм випускникам щастя, успіхів в житті та роботі!

Батькам студентів колектив ННІ ЕКТ висловлює подяку за їх талановитих дітей. Нехай і в подальшому ваші діти тільки радують вас!

 Дирекція ННІ ЕКТ.