Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Світлої пам’яті Олександра Івановича Спольніка

Із сумом повідомляємо, що 13 березня 2021 року на 75 році пішов із життя завідувач кафедри Фізики і теоретичної механіки ХНТУСГ, доктор фізико-математичних наук, професор Олександр Іванович Спольнік. Це величезна втрата для нашого університету і для всієї наукової громадськості України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і колегам Олександра Івановича, всім, хто знав цю прекрасну людину і великого науковця.

Вічна і світла йому пам’ять…

Олександр Іванович Спольнік народився 3 вересня 1946 року в м. Харкові. Вищу освіту здобув у Харківському державному університеті ім. Горького на фізико-технічному факультеті з спеціальності «Фізика».

По закінченню університету з 1970 по 1979 рік працював у найкрупнішому науковому центрі України – ХФТІ АН УРСР співробітником лабораторії фізики кристалів, де і захистив кандидатську дисертацію.

На початку вісімдесятих О.І. Спольнік перейшов  на кафедру фізики ХІМЕСГ на посаду асистента.  В ці роки на кафедрі була заснована і плідно працювала галузева Лабораторія радіаційної техніки. О.І. Спольнік зробив значний внесок  в розробки радіаційної техніки. Зокрема, за його участю було розроблено сигналізатор рівня “ГР-10”, який був впроваджений в серійне  виробництво в Міністерстві електронної промисловості. Цей прилад отримав диплом ІІ ступеня Виставки досягнень народного господарства СРСР (ВДНГ).

У 1984 році О.І. Спольнік одержав звання доцента кафедри фізики, а з 1989 року й до остатнього часу  завідував цієї кафедрою.

О.І. Спольнік є засновником наукового напряму, який передбачає розвиток радіоспектроскопічних методів для дослідження і контролю дефектів кристалічної структури твердих тіл. Для проведення цих досліджень Олександр Іванович створив великий творчий колектив, до якого входили викладачі кафедри та наукові співробітники ННЦ ХФТІ.

У 1996 році він захистив докторську дисертацію за темою «Рассеяние магнонов и ширина линии ферро-магнитного резонанса в твердих телах с дефектами» і одержав ступінь доктора фізико-математичних наук, а в 2003 – звання професора.

О.І. Спольнік є автором понад 200 наукових праць, результати його роботи і його учнів визнані у світі: їх регулярно презентували на міжнародних конференціях  у Польщі, Франції, Австралії та інших країнах, публікували в центральних фахових виданнях з фізики твердого тіла.

Олександр Іванович входив до складу спеціалізованої вченої ради ХНТУСГ Д 64.823.04., був членом редакційної колегії наукового видання «Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка – «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв».

Як педагог, О.І. Спольнік приділяв велику увагу вдосконаленню процесів навчання, розвитку і впровадженню нових методичних заходів. Він запропонував і реалізував у ХДТУСГ метод багаторівневого викладання фізики, що дає можливість підвищувати ступінь засвоєння дисципліни і наблизити її до спеціальних профілюючих дисциплін.

Основна мета навчально-методичної діяльності О.І. Спольніка полягала в забезпеченні навчального процесу навчальними посібниками і методичними матеріалами, що відповідали сучасному рівню викладання фізики.

О.І. Спольнік є автором понад 50 друкованих навчально-методичних праць, 9 підручників і  навчальних посібників, і понад 140 методичних вказівок.

Виховну роботу О.І. Спольнік бачив у залученні якомога більшої кількості студентів до науково-технічної творчості. Наукові роботи, що виконувалися його студентами, неодноразово займали призові місця в оглядах-конкурсах студентських наукових робіт.

За багаторічну, плідну роботу і особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів у 1995 р. О.І. Спольніка було нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти України, Почесною Грамотою Міністерства аграрної політики України, знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня. Також він був дипломантом конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у 1999-2001 роках в номінації «Кращий викладач фундаментальних дисциплін».

Під керівництвом О.І. Спольніка було створено колектив досвідчених фахівців, які мають значний науковий, методичний та виховний досвід. Все це давало можливість колективу кафедри готувати висококваліфікованих фахівців у галузі сільськогосподарського виробництва…

Щиро сумуємо з приводу смерті Олександра Івановича. Нам буде дуже його не вистачати.

Ректорат університету,

адміністрація ННІ ПХВ,

колектив кафедри Фізики і теоретичної механіки.