Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Строки мають значення

Строки проведення реєстраційних дій у сфері державної реєстрації нерухомого майна та строки розгляду документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проблематиці часу присвячена глава 18 Розділу V Цивільного кодексу України, в якій поняття «час» в цивілістиці поділяється на поняття «строк» та «термін».

Відповідно до ст. 251 Цивільного кодексу України:

Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Під час здійснення державної реєстрації як нерухомості, так і бізнесу важливим аспектом державної реєстрації стає поняття «строк». Оскільки завдяки додержання саме строків відбувається гарантування державою об’єктивності, достовірності та повноти відомостей про зареєстровані права на нерухоме майно та бізнес.

Згідно із ч.1 ст.2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень визнається, як офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Задля здійснення зазначеної процедури державної реєстрації у ст.19 Закону встановлюється тривалість строків державної реєстрації нерухомості. Так, на підставі вказаної статті реєстраційні дії здійснюються в день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав, крім випадків, зазначених нижче. Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав, крім випадку, передбаченого статтею 31-2 цього Закону (мається на увазі державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, що має наслідком набуття, зміну чи припинення речових прав, їх обтяжень одночасно із вчиненням такої нотаріальної дії, під час якої проводиться декілька реєстраційних дій або реєстраційні дії щодо декількох об’єктів, тому державна реєстрація прав проводиться поступово в міру завершення попередньої реєстраційної дії).

Надання інформації з Державного реєстру прав у електронній формі здійснюється в режимі реального часу.

Зазначені вище строки здійснення процедури державної реєстрації обраховуються з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

У разі наявності зареєстрованих у Державному реєстрі прав інших заяв про державну реєстрацію прав на це саме майно строк державної реєстрації прав обраховується з дня прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше.

Варто зазначити, що строкова тривалість реєстраційних дій важлива також при проведенні державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Згідно із ст.26 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки:

1) щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів;

2) щодо політичної партії, творчої спілки, місцевого осередку творчої спілки – не пізніше 30 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

3) щодо постійно діючого третейського суду – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

4) щодо структурного утворення політичної партії – не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

5) щодо первинного осередку політичної партії – протягом одного робочого дня з дати подання документів для державної реєстрації;

6) щодо професійної спілки, її організації або об’єднання, організації роботодавців, її об’єднання – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

7) щодо громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання із статусом юридичної особи – не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

8) щодо громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, – не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

9) щодо акредитації в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, філії та представництва іноземної благодійної організації, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законом, – не пізніше 20 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

10) щодо документів, поданих для державної реєстрації у результаті вчинення нотаріальних дій, передбачених абз.1 ч.3 ст.4 цього Закону, – відразу після вчинення нотаріусом посвідчувального напису на документі або підписання ним документа. У разі нотаріального посвідчення правочину, правовий наслідок якого пов’язується з настанням певної обставини, державна реєстрація прав проводиться після настання певної обставини.

Строк розгляду документів, встановлений пунктами 2, 6 і 7 ч.1 даної статті, може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів. Державна реєстрація може проводитися у скорочені строки, крім випадку, передбаченого пунктом 10 ч.1 даної статті (мова йде про документи, подані для державної реєстрації у результаті вчинення нотаріальних дій). Підстави, порядок та розмір плати за проведення державної реєстрації у скорочені строки встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у скорочені строки» (у якому передбачені  строки у 2 години, 6 годин, 24 години, 2 дня, 7 днів, 10 днів, 15 днів, 20 днів із фіксованим розміром адміністративного збору за відповідну реєстрацію).

  Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації

та підвищення кваліфікації державних реєстраторів

Управління державної реєстрації Східного

міжрегіонального управління Міністерства юстиції

(м. Харків)