Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Стипендії виплачують вчасно

Про це нам повідомила секретарка Стипендіальної комісії університету Людмила Олександрівна Сорокіна. Наразі в ХНТУСГ академічні стипендії отримують 2467 студентів, в тому числі 708 першокурсників. Розмір ординарної стипендії складає 1300 грн., а для студентів, які навчаються за спеціальностями 141 (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) і 133 (Галузеве машинобудування) – 1660 грн. Частина студентів отримує підвищені стипендії, розмір яких складає 1892 грн. і 2416 грн. (для спеціальностей 141 і 133). Також в університеті навчаються студенти,  які отримують соціальні стипендії. Це діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, інваліди, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи.

Звичайно, не всі студенти, що навчаються в університеті, отримують стипендії, а лише ті, що демонструють  успіхи в навчанні. Стипендіальна комісія щомісячно розраховує розмір стипендіального фонду для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності здобувачів вищої освіти. Наразі загальний ліміт стипендіантів  університету складає 44% від кількості бюджетних місць.

Від чого залежить призначення і розмір стипендії?  Насамперед, від успішності студента. Але при  визначенні розміру стипендії  також враховують його активність,  участь у науковій та  громадській діяльності,  художній самодіяльності, спортивному житті університету тощо.  Призначення стипендій відбувається прозоро і демократично. Спочатку робочі групи навчально-наукових інститутів і факультету  складають рейтингові списки для призначення стипендій, а потім їх затверджує стипендіальна комісія університету, яку очолює ректор. Обов’язковою умовою  є участь  в роботі такої комісії представників студентського самоврядування, які мають право  голосу. А загалом призначення стипендій регулюється  Положенням про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів, що ухвалене Вченою радою університету.

 На фото: студенти-першокурсники ХНТУСГ отримують банківські картки, на які зможуть отримувати стипендії.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.